Fackförbund

En undersökning som gjorde under 2017 visar att av de stora fackförbunden hade majoriteten gått back utan aktieutdelningar och reavinster. Även om fackförbunden generellt redovisar stora vinster är många oroliga för framtiden. Facken själva anser sig dock ha koll samt poängterar att de största intäkterna kommer från medlemsavgifter. 

Fackförbund är betydande för Sveriges ekonomi 

Hur fackens ekonomi ser ut är inte bara intressant för dess medlemmar utan för hela Sverige. Systemet med fackförbund är unikt för norden och ger de stort inflyttande i näringslivet. Bland annat stiftar fackens centralorganisationer kollektivavtalen som till stor del sätter ribban för löner och villkor för alla arbetstagare i Sverige. Det är även fackförbunden som hanterar en stor del av konflikterna på arbetsplatsen. Detta är även en anledning till att de behöver ett stort kapital, att bedriva en utdragen strejk kan bli mycket dyrt. I nuläget är detta inte heller ett problem då många fackförbund redovisar stora vinster och är mycket kapitalstarka. 

Tänk på! Facken är inte bara viktiga för Sveriges arbetsliv, utan erbjuder även fler fördelar för dig som arbetstagare.

Facken har inte bara en viktig roll att spela i svenskt arbetsliv, även för många privatpersoner är de av största vikt. Som medlem i ett fackförbund kan man nämligen få hjälp vid problem med sin arbetsgivare. Utöver juridisk hjälp så jobbar de för tryggare arbetsplatser och säkrar även framtida arbetsvillkor och löner. 

Medlemmar kan även få flera fördelar i form av olika premier på försäkringar och liknande. Är du ännu inte medlem i ett fackförbund kan det därför vara klokt att hitta rätt fackförbund för dig. Att bli medlem i ett fack är en investering få ångrar. 

Större osäkerhet inför framtiden 

Det som några kan anse problematiskt är att många av de positiva resultaten beror på olika former av aktieutdelning och reavinster. Det innebär att utan dessa utdelningar hade flera av de stora fackförbunden redovisat förluster. Att Sveriges kanske viktigaste föreningar inte skulle göra positiva resultat utan en stark finansmarknad är för många skrämmande. Detta eftersom att fackens arbete vid en lågkonjunktur kan bli ännu mer omfattande, medans de då troligtvis skulle få in betydligt mindre kapital. 

Fackförbunden inte oroliga för framtiden 

Facken anser sig dock ha koll på läget. Bland annat påpekar Unionens Kanslichef att deras största inkomster fortfarande kommer från medlemsavgifterna. Hon menar även att investeringarna som gjorts har varit i syfte att stärka fackförbundets framtid. Bland annat genom att använda en stor del av kapitalet till att rekrytera fler medlemmar, vilket skulle generera inkomster oavsett konjunkturer. Troligtvis kommer fackens placeringar av sitt kapital även ändras med konjunkturen, så att man kan säkra framtida verksamhet för en lång tid framöver.