Fackförbund

Arbetslöshet och arbetsmöjligheter diskuterades mycket under 2016. Mycket av det som diskuterades kommer även synas i arbetslivet under 2017 som bland annat jämställda löner och ökat skydd för visselblåsare. Fackförbundet Unionens tidning Kollega har skrivit en rapport om arbetslivet 2017 där medlemskap i fackförbund ser ut att bli allt viktigare. Några av de punkter som tas upp är: 

1. Chefer med bra värderingar allt viktigare

Tidigare har det varit mycket fokus på att företag ska ha värdegrunder och arbeta efter organisationens kärnvärden. Fler och fler blir intresserade av arbeten som kan bidra till personlig utveckling och därför blir det viktigare att ha en chef som delar värderingar. Fackförbund får allt oftare svara på frågor gällande chefers beteende och det tyder på att anställda tycker att chefens värderingar är allt viktigare. 

2. Fler arbetar genom ”gig”

Ordet gig syftar på tillfälliga anställningar och att frilansa. Under 2017 kommer allt fler arbeta genom gig, en situation där medlemskap i fackförbund är väldigt viktigt. För en frilansare kan medlemskap i ett fackförbund hjälpa till vid arbetsrelaterade tvister, avtalsskrivning och för att du ska veta vilken lön du bör ta. 

3. Visselblåsare får mer omfattande skydd

Från och med den 1 januari trädde en lag i kraft som innebar bättre skydd för personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Den nya lagen är enligt fackförbunden helt klart en förbättring för arbetstagare. Att våga slå larm om missförhållanden kan vara svårt eftersom många är rädda att få sparken istället. Detta är en fråga som fackförbund arbetar med dagligen och en av de främsta anledningarna till varför du bör bli medlem i ett fackförbund. Om du känner dig otrygg med att slå larm om missförhållanden kan du vända dig till ditt fackförbund som kommer hjälpa dig med dina rättigheter och förbättringar för arbetsplatsen.

4. Löneskillnader mellan kön minskas

Ytterligare en hjärtefråga för många fackförbund är löneskillnader mellan kön. Under 2017 kommer fackförbunden ställa allt högre krav på kartläggning av löner och arbeta för att rätta till oskäliga löneskillnader mellan kön. 

5. Fler nyanlända etableras på arbetsmarknaden

Många nyanlända kommer under 2017 göra entré på den svenska arbetsmarknaden och många fackförbund arbetar för dessas villkor. Fackförbundet Unionen har exempelvis nämnt att de kommer sätta press på tydliga regler gällande krav på löner och avtal mellan arbetsmarknadens parter. 

Oavsett hur ditt arbetsliv kommer se ut under 2017 kan ett medlemskap i ett fackförbund komma att bli viktigt.