Fackförbund

En ny enkätundersökning visar att fackförbunden brister i sin information om arbetsrätten till hörselskadade, döva och dövblinda. Många har ingen aning om sina rättigheter på arbetsmarknaden.

Projektet ”Vi ska med” har genomfört en enkätundersökning som visar att hörselskadade, döva och dövblinda inte känner till sina rättigheter på arbetsmarknaden. Det hela börjar redan under skoltiden då dessa grupper inte får tillräckligt med stöd för att vara redo för arbetslivet.

När de sedan börjar arbeta finns inga kunskaper om vilka rättigheter man har som hörselskadad, döv eller dövblind. Dessutom är fackförbunden dåliga på att informera om arbetsrätten.

– Det finns ingen samlad översikt på teckenspråk eller punktskrift. De videos som finns på fackförbundens hemsidor är ofta inte ens textade, säger Mia Modig, som är projektledare för ”Vi ska med” och själv döv, till Arbetet.

Det är få som känner till vilka hjälpmedel man har rätt till

Som hörselskadad, döv eller dövblind finns det flera hjälpmedel man har rätt till. I samband med projektet ”Vi ska med” gjordes en undersökning med omkring 200 personer om de kände till detta. Undersökningen visade att det är få som har koll på vilka hjälpmedel de har rätt till. Exempelvis kände inte 36 procent till att den som är i behov av tolk har rätt att få det.

Endast hälften är med i ett fackförbund

Den bristande informationen har lett till att det fackliga engagemanget bland hörselskadade, döva och blinda är mycket lågt. Endast 52 procent är med i ett fackförbund vilket är klart lägre än rikets snitt på 69 procent.

En förändring kan dock vara på väg. Under tiden som projektet ”Vi ska med” har pågått har även centralorganisationen LO börjat planera handledarutbildningar och medlemsutbildningar anpassade för denna målgrupp. LO:s initiativ kan vara startskottet på en stor förändring.

Mia Modig är glad över LO:s initiativet men hon menar samtidigt att det måste ske en attitydförändring hos många arbetsgivare också innan situationen blir bättre.