Professionsorganisationen Barnmorskeförbundet ska nu bli ett eget fackförbund.

Fackförbund

Ett nytt fackförbund har skapats och ska kämpa för landets barnmorskor. Barnmorskeförbundet har tidigare varit en professionsorganisation, men ämnar nu ta staget in i mer direkta förhandlingar kring yrkets arbetsförhållanden.

Den fristående professionsorganisationen Barnmorskeförbundet har nu bildat ett eget fackförbund. Tidigare har de flesta barnmorskor utgjort en del av Vårdförbundet.

– Det här har kommit till på initiativ från medlemmar som varit missnöjda med att Vårdförbundet inte hanterat barnmorskorna bra, uppger det nya fackförbundets ordförande Mia Ahlberg.

Ska det gå runt måste minst hälften av medlemmarna i Barnmorskeförbundet även ansluta sig till fackförbundet med samma namn. Det rör sig om ungefär 3 000 barnmorskor.

Tips! Fackförbund.com har en guide för hur du byter fackförbund. Läs den för att veta hur det går till och hur a-kassan påverkas av beslutet.

Somliga oroar sig dock för hur det ska gå. När medlemmarna fick rösta för en dryg vecka sedan var valdeltagandet inte särskilt stort. I Stockholm var det exempelvis bara 200 av 1400 verksamma barnmorskor som röstade. 

Av dem som röstade var dock en klar majoritet positivt inställda.

Vårdförbundet är kritiska till splittringen

I ett flertal artiklar i Vårdförbundets tidning Vårdfokus har man varit kritisk till splittringen. Man menar att man är starkast tillsammans, och att barnmorskornas utmarsch kommer att resultera i sämre förhandlingsförhållanden för samtliga parter inom branschen.

– Det här kommer inte gynna barnmorskorna. Och inte oss heller, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Vårdfokus.

Yrket drabbade av underbemanning

En av de främsta problemen som yrket möter är underbemanning. Många barnmorskor säger upp sig, och en stor del av dessa hänvisar till alltför hög press på arbetsplatsen som anledning.

[dropdown title=”Hitta det rätta fackförbundet för dig”]

Ahlberg poängterar vikten av en god arbetsmiljö och goda avtal för barnmorskors och blivande mödrars välmående. Båda är kriterier som hon hoppas kunna förbättra genom ett fackförbund med ett mer specifikt fokus.