Fackförbund

Flera svenska företag har produktion både i Sverige och utomlands. För att utreda varför många företag har en del av produktionen i Sverige kvar oavsett hur bra det går utomlands har man under 2,5 år kartlagt interaktionerna i svenskt näringsliv. En av de avgörande faktorerna för Sveriges konkurrensförmåga visar sig vara interaktionerna mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbunden. 

Fackförbunden i Sverige

Att ha fackförbund är något som är få förunnat och det är i de nordiska länderna som denna typ av verksamhet bedrivs. Ofta diskuteras för och nackdelar med att ha fackförbund, bland annat framkom det även i denna studie att många lokaliserar produktion utomlands för att underlätta avsked och nyrekrytering av personal. För dig som idag är yrkesverksam men inte har något fackförbund kan det vara en god idé att hitta ett fackförbund för dig. Bland annat kan de hjälpa dig med tolkningar och juridisk rådgivning och mycket annat. 

Fackförbund ökar konkurrenskraften 

I den undersökning som genomförts visas det alltså på att svenska fackförbund faktiskt utgör en konkurrensfördel. Detta eftersom att en god relation mellan arbetsgivare och anställda under nästan ”jämlika” förhållanden även visar bra arbetsresultat. Utöver detta underlättar även fackförbunden för de anställda i olika tvister sam i fastställandet av branschpraxis och minimilöner. 

En av de största fördelarna som de olika arbetsgivarna såg var möjligheten till kommunikation med lokala fackförbund. Detta eftersom att de upplevdes som väl insatta i företagens verksamhet samt att de hade ett delat intresse av företagets framgång. 

Lönenivåerna största begränsningen i Sverige

Det som gör att viss produktion till stor del lämnat Sverige är lönerna och de hårda regler som finns kring anställdas rättigheter. Lönerna gör att svenska produktionsarbetare ofta får betydligt mer betalat för något som kan göras billigare utomlands. För mer högutbildade är dock inte bilden densamma, för ingenjörer är bland annat lönenivån relativt låg sett till Europa, vilket gör de mer konkurrenskraftiga. 

Ur denna synvinkel kan fackförbund vara särskilt bra för dig som medlem. Det ingår oftast a-kassa samt möjlighet att teckna inkomstförsäkring i medlemskapet. På så sätt är du skyddad mot eventuell arbetslöshet om din arbetsgivare skulle outsourca arbetet.