Fackförbund

Det finns flera fördelar med att gå med i ett fackförbund. Vid oförutsedda olyckor i arbetet kan, bortsett från hälsan, även din ekonomi äventyras. Fackförbund skriver ofta kollektivavtal med arbetsgivaren, men har din arbetsgivare inget kollektivavtal kan du förlora minst en fjärdedel av din inkomst. Vid långvarig nedsättning av arbetsförmågan kan du ha rätt till ersättning via statlig inkomstförsäkring, men den ger dock inget skydd vid kortvarig nedsättning av arbetsförmågan. 

Villkoren för livränta, alltså ersättning av inkomstförlusten om du tvingas gå ner i arbetstid, har blivit mycket striktare. Med kollektivavtal kan du däremot dra nytta av TFA, Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada. Har du kollektivavtal och arbetar inom privat sektor så har du ett hundraprocentigt inkomstskydd. I andra fall så får du endast sjukersättning via försäkringskassan, som utgör max 78 procent av din lön.  Att gå med i ett fackförbund som som upprättar kollektivavtal med arbetsgivaren kan därför vara viktigt. Jämför fackförbund hos oss för att hitta ett som passar dig.

Gå med i ett fackförbund för att öka ditt inflytande

Du kan dra nytta av kollektivavtalet även om du inte är med i ett fackförbund, men ditt inflytande ökar enormt om du är medlem. Om din arbetsplats inte har kollektivavtal, prata med kollegorna om de skulle vara intresserade av att övertala arbetsgivaren om att skaffa kollektivavtal. Förutsatt att du är medlem i ett fackförbund, kan fackförbundet ta diskussionen om kollektivavtal med arbetsgivaren. Fackförbundet har högre slagkraft i diskussioner med arbetsgivaren än vad enskilda anställda har och sköter förhandlingen åt er. De kan då förhandla fram ett kollektivavtal och om du skulle utsättas för en olycka på arbetet så har du ett högre skydd och kan få ersättning upp till 100% av din lön.

Ett medlemskap har många olika fördelar

Medlemskap i ett fackförbund kan även ge andra fördelar så som: 

  • Fackförbund kan förenkla din löneförhandling då facket går in och förhandlar åt dig
  • Erbjuda inkomstförsäkring, så att du inte behöver klara dig på endast a-kassa om du blir arbetslös.
  • Fackförbund kan erbjuda dig juridisk hjälp om du hamnar i tvist med din arbetsgivare.

Fördelarna med att vara medlem i ett fackförbund är många och i många fall är det efter olyckor, tvister eller andra problem som man inser att ett fackförbund skulle varit till stor hjälp. Slipp vara efterklok och gå med i ett fackförbund idag.