Fackförbund

Fackförbund arbetar inte bara med tvister på arbetsplatser och kollektivavtal, de driver även många andra frågor som exempelvis arbetsmiljöfrågor. En arbetsmiljöfråga som har blivit allt mer omtalad är det faktum att många känner sig stressade på arbetsplatsen. En stressig arbetsmiljö kan lätt bli ett långsiktigt problem för dig som anställd. När man är stressad presterar man ofta sämre i arbetet, vilket är negativt både för dig och din arbetsgivare.

Det kan vara lätt att fastna i en ond spiral. Statistiska Centralbyrån säger att andelen anställda som upplevt besvär orsakade av stress har ökat markant de senaste mätningarna, från 6-10 till 8-15 procent. Om du anser att din arbetsmiljö är stressig kan det vara svårt att veta vem du ska vända dig till, därför kan stöd från ett fackförbund vara mycket värdefullt. Fackförbundet kan även hjälpa dig med andra arbetsrelaterade problem som du anser stressande – exempelvis löneförhandling och inkomstförsäkring. Vi kan hjälpa dig hitta rätt fackförbund som i sig kan hjälpa dig hantera stress i arbetet.

Ett fackförbund kan sköta din löneförhandling

Ett fackförbund kan ansvara för löneförhandling och förbättring av miljön på arbetsplatsen. Detta ansvar lyfts då från dina axlar som enskild anställd. Känslan att en själv bär hela ansvaret kan vara stressande både på lång och kort sikt, och löneförhandling mellan en enskild anställd och en arbetsgivare kan också vara ineffektiv och svår, vilket ökar stressen. Ett fackförbund har större slagkraft eftersom det agerar som en sammanslutning av många anställda, vilket kan leda till att förhandlingen blir mer jämlik och inte lika stressande för dig som anställd.

Fackförbund kan motverka stressig arbetsmiljö

Ibland kan arbetsmiljön i allmänhet upplevas stressande för dig som anställd. Upplever du att din arbetsbörda är orimligt stor i förhållande till din lön eller till andra anställda, eller att du blir orättvist behandlad kan ett fackförbund hjälpa dig förbättra arbetsmiljön. Fackförbund arbetar ständigt för att miljön på arbetsplatsen ska vara till de anställdas fördel. Som medlem i ett fackförbund kan du lättare föra vidare dina åsikter och idéer. Vägen från idé till verklighet blir då så kort som möjligt. Att inte behöva själv ansvara för allt detta kan hjälpa dig minska din stress genom att ge dig möjlighet att fokusera mer på dina arbetsuppgifter och dina rutiner.

Inkomstförsäkring – minska stressen om du blir arbetslös

Fackförbund erbjuder ofta inkomstförsäkring, vilket innebär att du får behålla en del av din inkomst när du står mellan arbeten. Detta minskar stressen som uppkommer i samband med arbetslöshet, då A-kassan inte kan bli så hög. Med a-kassa kan du som mest få 910 kronor per dag, men med en inkomstförsäkring kan du få ytterligare upp till 80% av din lön. En ansträngd ekonomisk situation kan vara en stor stressfaktor och med inkomstförsäkring via ditt fackförbund så blir detta problem snart ett minne blott.