En bild på Vårdförbundets vice ordförande Ann JohanssonAnn Johansson är Vårdförbundets vice ordförande. Foto: Peter Knutson/Vårdförbundet

Fackförbund

Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagen för att se hur den påverkat löneskillnaderna som finns mellan kvinnor och män. Fackförbund som representerar kvinnodominerade yrken kritiserar dock granskningen som de menar inte tittar på löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken.

Riksrevisionen har inlett en granskning av dagens diskrimineringslag och vilken effekt den har haft på att förhindra löneskillnaderna mellan könen. I granskningen har man lagt stort fokus på lönekartläggningarnas betydelse. Alla företag med fler än tio anställda måste kartlägga de anställdas löner.

Syftet med kartläggningen är att upptäcka och åtgärda eventuella skillnader i lön mellan män och kvinnor. Riksrevisionen själva tror lönekartläggningarna har fått effekt och minskat löneskillnaderna på arbetsmarknaden.

Granskningen får dock kritik av fackförbund inom kvinnodominerade yrken för att Riksrevisionen inte jämför olika sektorer och verksamheter för att på så sätt se hur löneskillnaderna fortfarande existerar.

Vårdförbundet tror inte granskningen kommer påverka löneskillnaderna

Vårdförbundet är kritiska mot granskningen som man inte tror kommer påverka löneskillnaderna på arbetsmarknaden.

– Det är bra att man granskar, men sedan handlar det om vad en lönekartläggning ger och hur man utför den. För våra grupper i offentlig sektor hjälper inte alltid lönekartläggningen för att peka på ojämställda löner, säger Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande, till Arbetsvärlden.

Riksrevisionen försvarar sin granskning

Riksrevisionen håller inte med i kritiken då man anser att den granskning man har gjort av lönerna är till för att kartlägga hur det ser ut rent lönemässigt mellan olika yrken hos en och samma arbetsgivare.

Den kritik som riktas mot granskningen handlar istället om löneskillnaderna mellan olika yrken och det är inte vad lönekartläggningen går ut på.

Vårdförbundet å sin sida tror inte det går att komma åt löneskillnaderna genom att bara fokusera på enstaka grupper på arbetsmarknaden. Ann Johansson menar att arbetsmarknaden är segregerad och därför måste man jämföra olika yrkesgrupper för att se att löneskillnaderna fortfarande existerar.

Hon tycker man får en tydlig bild av att jämföra kvinnodominerade och mansdominerade yrken med varandra. Hon ger exempel på en barnmorska som sett över tid kommer tjäna mycket mindre än en ingenjör trots att utbildningen är lika lång.