Fackförbund

Semester är lagstiftat och innebär rätt till ledighet under ett visst antal dagar under året. Denna rätt till semester regleras i semesterlagen samt i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal. Semester finns till för återhämtning. Ibland kan det däremot vara otydligt huruvida din semester är upplagd och vad din arbetsgivare har reglerat. Fackförbund rekommenderar därför att du håller koll på dina semesterdagar redan innan semestern ska tas ut. På så sätt minskar du risk för missförstånd när du väl vill ha ledigt. 

Var medveten om grundreglerna kring semester

Det finns en del utgångspunkter gällande semester som är svåra att vrida på. En del regleras enligt lag, medan andra enbart är rättigheter en arbetsgivare har. Det kan vara bra för dig som anställd att vara medveten om dessa för att veta vad du kan förvänta dig av din semester. Vad som enligt fackförbunden är viktigast att ha koll på är: 

  • Oavsett ålder eller anställningsform omfattar din semesterledighet 25 hela dagar per år enligt semesterlagen. 
  • Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semesterledighet, kallad huvudsemester, under juni till augusti. Det kan däremot finnas undantag från detta i kollektivavtalet och även i ditt personliga anställningsavtal. 
  • En allmän grundregel kring semester är att arbetsgivaren bestämmer när den ska tas ut. På vissa arbetsplatser kan de lokala eller aktuella fackförbunden tillsammans med arbetsgivare förlägga huvudsemestern. 
  • Senast två månader innan din semester har du rätt till besked från din arbetsgivare kring vad som beslutats.
  • Du har ingen möjlighet att själv avbryta eller ändra din semester. Om din arbetsgivare beordrar dig att avsluta semestern kan du vara skyldig att göra detta och återgå till arbetet. 

Arbetsgivares rätt att neka din semester

En vanlig fråga som kan dyka upp hos anställda är om arbetsgivare har rätt att neka semester i förväg. I detta fall bör arbetsgivare samråda med arbetstagaren och dennes fackförbund om semesterns förläggning. Detta för att skapa ett bättre samarbete och minimera missnöje. 

Tänk på! Genom att vara medlem i ett fackförbund kan du få rådgivning i frågor gällande din anställning. Exempelvis om dina semesterdagar eller när du har rätt att ta semester.

Om du inte är medlem i ett fackförbund eller inte vet vilket fackförbund du ska välja bör du undersöka detta, för att kunna få stöd under din semesterförhandling. Om det inte går att komma överens under förhandlingen är det arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att lägga ut semestern innan semesterårets utgång. Detta innebär att arbetsgivaren ibland inte kan neka arbetstagaren semester hur länge som helst och inte hur många gånger som helst.