Fackförbund

Många anställda känner stor press att de måste säga ja när chefen kommer med önskemål. Det kan vara en svår balansgång mellan att visa sig flitig och hjälpsam inför chefen och att ta på sig alldeles för mycket arbete. Många fackförbund tycker att fler borde bli bättre på att säga nej till chefen och framför allt tycker de att ingen ska skämmas för att man inte kan ta sig an fler uppgifter.

Många vågar inte säga nej till chefen för att de är rädda för att det ska uppstå en konflikt. Dock har din chef ingen rätt att behandla dig sämre än någon annan och du kan inte heller förlora ditt jobb för att du säger nej till fler arbetsuppgifter.

Om du känner dig konflikträdd kan det vara en bra idé att bli medlem i ett fackförbund. Fackförbundet kan delvis hjälpa dig om du skulle hamna i en konflikt med din chef eller någon annan på din arbetsplats. Skulle du bli uppsagd på fel grunder finns fackförbundet där för dig och de har stor erfarenhet av denna sortens konflikter. Dessutom ingår det många andra förmåner i medlemskap i fackförbund så som inkomstförsäkring och förmånliga erbjudanden. 

Fackförbund erbjuder även rådgivning 

Om du känner att du har svårt att säga nej eller är i en specifik situation där du inte vet hur du ska agera kan du kontakta ditt fackförbund för rådgivning. Många fackförbund har telefonnummer du kan ringa för att få rådgivning om olika situationer. Den främsta anledningen till att många tar på sig för mycket arbetsuppgifter och inte vågar säga nej är på grund av en rädsla för att bli illa omtyckt. I värsta fall kan det även visa sig när det är dags för löneförhandling, vilket inte är okej från arbetsgivarens håll. Fackförbund arbetar ständigt med att förbättra löner och de kan delvis hjälpa dig förbereda dig inför en löneförhandling och även försöka påverka arbetsgivaren. 

Tänk på! Om du ska säga nej till chefen är det bra att du har en konkret anledning till varför du säger nej. Du behöver inte komma med en lång förklaring utan snarare en tydlig förklaring. Om du exempelvis känner att du inte har tid kan du tydliggöra för chefen vad du redan har att göra och be om hjälp med att prioritera om så du eventuellt kan säga ja istället.

Fackförbunden arbetar för alla anställda

Genom att bli medlem i ett fackförbund bidrar du till de anställdas rättigheter i hela Sverige. Fackförbunden arbetar nämligen inte bara för att förbättra arbetsförhållanden för dess medlemmar utan även för arbetsmarknaden i stort. Ju fler som är medlemmar desto större inflytande får fackförbunden på arbetsmarknaden, vilket gör att det är enklare att påverka arbetsgivare. På så sätt kanske fler anställda vågar säga nej till chefen vilket i sin tur skulle kunna leda till att antalet sjukskrivningar minskar.