Foto: Andy Phrat/Pressbild

Fackförbund

Kriminalvården betalar inte övertidsersättning till sina anställda i enlighet med det avtal som tecknats med fackförbundet ST. ST har därför lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen där man stämmer staten för kollektivavtalsbrott.

Bryter mot kollektivavtalet genom att inte betala övertidsersättning

Det är Nationella Transportenheten, NTE, inom Kriminalvården som berörs av stämningen. 1996 tecknades ett kollektivavtal som reglerar anställnings- och arbetsvillkor vid NTE. Man kom då fram till att regler för arbetstid och ersättningar ska tillämpas på olika sätt om man arbetar med inrikes- eller utrikestransporter.

Enligt den stämningsansökan St lämnat in har de som arbetar med inrikestransporter rätt till ersättning mellan 21:00-06:00, och vid utrikestransporter ska utrikesregler tillämpas. Men trots det har ingen ersättning för transporter inrikes betalats ut.

De som vanligtvis kört utrikes har inte fått ersättning när de kört inrikes

I november 2016 beslutade Kriminalvården att förlägga arbetsuppgifterna på ett nytt sätt. Därefter har de som vanligtvis kört utrikestransporter inte fått någon ersättning när de gjort transporter inrikes. Stämningen rör tre personer som alla kallats in för att sköta inrikestransporter men inte fått någon ersättning för det.

– Det är tråkigt att Kriminalvården inte följer tecknade kollektivavtal. För oss är det viktigt att stå på våra medlemmars sida när arbetsgivaren agerar oansvarigt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i ett pressmeddelande.

Kriminalvården har använt utrikespersonal för att slippa betala ersättning

Joachim Danielsson i ST:s avdelningsstyrelse tror att man på Kriminalvården gjort detta medvetet. I takt med att man tar över allt fler transporter från polisen vill man använda all tillgänglig personal och då tolkar arbetsgivaren att utrikestransportörer är billigare att använda. Danielsson säger till Publikt.se att ST märkt av att utrikespersonalen allt oftare får uppdrag innan klockan sex på morgonen. Därmed har arbetsgivaren inte betalat ut någon ersättning.

ST vill att staten ska betala ut skadestånd till berörda medlemmar

I stämningsansökan yrkar ST på att staten ska ge ett allmänt skadestånd, med 50 000 kronor till fackförbundet. För de tre medlemmarna på Kriminalvården yrkas ett allmänt skadestånd med 5 000 kronor vardera samt ett ekonomiskt skadestånd om 903, 859 och 885 kronor.