grupp av människor tar varandras händer i en överenskommelseAtt organisera sig i en fackklubb lokalt på arbetsplatsen underlättade mycket för de anställda på Lexit i Mölnlycke. Foto: Pair Srinrat/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

När frågorna om avtal och arbetsvillkor ökade på jobbet, bestämde sig anställda på Lexit i Mölnlycke att bilda en fackklubb. Detta har lett till konkreta förändringar och ökat intresse på arbetsplatsen. Klubben uppmanar alla anställda att lära sig mer om vad facket kan göra, skriver Dagens Arbete.

Förra våren startade några anställda på Lexit i Mölnlycke en facklig klubb på arbetsplatsen. Tidigare fick arbetsplatsens kontaktombud ställa medlemmarnas fackliga frågor till GS-fackets Göteborgsavdelning, vilket på många sätt var en omväg.

Sedan fackklubben infördes har det skett flera förändringar på arbetsplatsen. Till exempel har man infört vilorum, en skyddskommité och fler skyddsombud än tidigare.

Bildade en styrelse av intresserade anställda

Tanken på en fackklubb hade funnits sedan 2017, och växte under tiden som fler anställdes och frågorna om villkor och avtal blev fler.

När det stod klart att intresset för en fackklubb fanns på arbetsplatsen och att flera anställda kunde tänka sig att gå med i en styrelse, höll klubben sitt första årsmöte våren 2018. En ombudsman från Göteborgsavdelningen deltog i mötet för att se till att all dokumentation gick till på rätt sätt.

Medlemmarna i styrelsen har sedan gått facklig grundutbildning och vidareutbildningar. På så sätt kan klubben nu hantera sina egna förhandlingar lokalt på arbetsplatsen.

Detta underlättar inte bara för medlemmarna, utan också för arbetsgivaren.  Förhandlingar kan nämligen dröja flera veckor om man måste vänta på en ombudsman, enligt Magnus Andersson, en av initiativtagarna till fackklubben på Lexit.

Fler ställer frågor när facket syns på arbetsplatsen

Sedan fackklubben bildades har de anställda märkt att de får mer information från arbetsgivaren än tidigare, och de diskuterar frågor med ledningen i större grad.

Dessutom har fler anställda börjat intressera sig för facket och för kollektivavtal, nu när det finns representanter som är mer tillgängliga att fråga i vardagen.

– När man startar en klubb så syns facket och då kommer frågorna, säger Robin Bodefjord, som sitter i fackklubbens styrelse.

Fackklubbar kan ta stöd av förbundets avdelning

Några tips från Lexit-klubben till den som vill starta en fackklubb är att samla ihop intresserade till en styrelse. Senare när klubben är etablerad är det lättare att hitta fler medlemmar.

Det är också viktigt att lära sig frågorna steg för steg, genom utbildning men också genom att göra i pratiken. Fackförbundets regionala avdelning går alltid att vända sig till för frågor och stöd.