Fackförbund

Ekonomisk förlust kan vänta den som blir arbetslös efter att ha haft fackliga uppdrag. Att engagera sig fackliga kan medföra att du inte får ut full a-kassa. Detta för att fackligt engagemang tidigare inte varit a-kassegrundande. Fackförbund har talat mot detta och nu har regeringen lagt fram ett lagförslag för att ändra på denna reglering.  

Lägre ersättning efter uppdrag inom fackförbund

Många som är fackligt aktiva vid sidan av sin anställning känner sig trygga i att få ut full a-kassa vid arbetslöshet. Vad många inte vet är att a-kassan inte räknar med den ersättning som fackligt aktiva får av sitt fackförbund när de utför uppdragen. Detta gör att den a-kassegrundande inkomsten blir lägre och som engagerat sig i fackförbund får ut mindre ersättning.

Tänk på! Vid arbetslöshet ger a-kassan oftast 80 procent av din tidigare inkomst. Har du varit fackligt engagerad och fått ersättning från ditt fackförbund för ”förlorad arbetsförtjänst” räknas denna ersättning in till din tidigare inkomst. Det kan innebära att du får mindre ersättning vid arbetslöshet.

Fackförbund har gått åt hårt åt denna reglering. Detta eftersom regleringen kan påverka fackligt engagemang negativt då det i princip innebär en förlustaffär om den engagerade blir arbetslös. Fackförbunden påvisar att det inte är hållbart med ett system som gör att man förlorar ekonomiskt på att engagera sig i det som är bra för Sverige. 

Regeringen har föreslagit en förändring

Regeringen lagt fram ett förslag som innebär att den tid som ägnas åt fackliga uppdrag också ska ligga till grund för a-kassan. Detta gäller för alla uppdrag där du enligt lag har rätt att vara ledig från arbetet. Inkluderat är även politiska uppdrag. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 2 juli 2018. Efter lagändringarna kommer det inte finnas negativa aspekter med att engagera sig. Att gå med i ett fackförbund är också något som rekommenderas, även om du inte vill engagera dig. Det finns många förmåner hos fackförbund som du kan ta del av.