Foto: Studio CA/Arbetsförmedlingen

Rapporter

Innan subventionerade jobb och praktikplatser kan beviljas måste Arbetsförmedlingen samråda med facket. Men enligt ett rapportutkast sker samråd endast i hälften av fallen.

Arbetsförmedlingens samråd med fackförbunden inför beslut om subventionerade jobb och praktikplatser har många brister.

Fackligt samråd sällan förekommande med Arbetsförmedlingen

Innan ett beslut om subventionerade jobb och praktikplatser kan tas måste Arbetsförmedlingen samråda med fackförbunden. Detta för att få hjälp att försäkra sig om att lön och andra villkor följer kollektivavtal. Fackförbunden har även möjlighet att kommentera om de anser att arbetsmiljön har brister eller inte anser arbetsgivaren vara lämplig. Men i ett rapportutkast som tidningen Arbetet tagit del av framgår det att dessa samråd sällan äger rum.

Arbetsmarknadsministern kritisk till samråden

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tidigare riktat kritik mot samråden. Hon menar att det inte fungerar som det ska vilket leder till att oseriösa arbetsgivare kan ta del av subventionerade anställningar.

Många gånger kallar inte Arbetsförmedlingen till någon konsultation och samtidigt sätter sig inte fackförbunden emot detta. Det leder till att arbetsvillkoren många gånger blir ogranskade innan beslut tas. Enligt en uppskattning i myndighetens rapportutkast sker endast samråd där facken yttrar sig i hälften av alla beslut som Arbetsförmedlingen tar.

En fjärdedel bjuder inte in till samråd

Enligt en enkät som Arbetsförmedlingen gjort framkommer det att tre av fyra handläggare skickar ut blanketter om samråd. De som inte gör det menar att de inte hinner på grund av tidsbrist eller att den arbetssökande eller arbetsgivaren vill börja anställningen med kort varsel. I vissa fall säger även handläggarna att fackförbunden inte svarar, vilket i så fall skulle kunna vara anledningen till att fackliga yttranden är så sällan förekommande i besluten som tas.

Unionen vill inte yttra sig vid samråd

Ett fackförbund som helt slutat svara på inbjudningar till samråd är Unionen. Det beslutet tog man redan 2014. Man anser att det innebär en orimlig arbetsbelastning samt att många blanketter om samråd skickas fel. Unionen hävdar även att deras yttranden inte fick tillräcklig tyngd i Arbetsförmedlingens slutgiltiga beslut.

I rapportutkastet framgår det att fackförbunden motsätter sig Arbetsförmedlingens beslut en av tre gånger. Men allt som oftast ändrar inte handläggarna sitt beslut trots att facken har avrått.