pusselbitar formade som människor håller varandra i händernaMånga fler än vanligt gick med i facket under 2020. Foto: Jojje/Shutterstock.com

Fackförbund

Efter över 25 års nedåtgående trend i antalet fackmedlemmar vände utvecklingen förra året, skriver Dagens Arbete. I dag är totalt 69 procent av arbetstagarna i Sverige anslutna till facket.

Sammanlagt gick 75 000 personer med i något fackförbund. Det visar statistik som Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet, har tagit fram.

Han tror inte att pandemin är enda förklaringen till trendbrottet. Medlemsutvecklingen började nämligen plana ut redan 2019.

– Det är svårt att förutse uppgångar och nedgångar, men det ser ut som om det har vänt eftersom utvecklingen började redan innan pandemiåret, säger Anders Kjellberg.

Fler tjänstemän än arbetare har gått med

Tjänstemannaförbunden inom TCO ökade mest, med cirka 34 000 medlemmar. Till arbetarförbunden i LO anslöt sig 24 000 nya medlemmar, framför allt till Handels och Kommunal.

I båda fallen motsvarar ökningen en procentenhet. I TCO:s område är andelen fackanslutna i dag 73 procent, och för LO:s del är den 61 procent.

Industrifacken fick inte så många nya medlemmar, förmodligen på grund av att arbetstillfällena minskade. Samtidigt har anslutningsgraden ökat även där, och industrisektorn har nu den högsta anslutningsgraden i hela LO.

Anders Kjellberg gissar att det beror på att visstidsanställda och inhyrd personal blir uppsagda först när jobben blir färre, och där är betydligt färre personer med i facket.

Många fler utrikesfödda är medlemmar

Utrikesfödda personer står för en majoritet av LO-förbundens ökning, som tidigare haft mycket liten representation i fackförbunden. Anslutningsgraden är fortfarande lägre än för inrikesfödda – 52 % jämfört med 64 %. Men av alla yrkesaktiva arbetare i LO utgör utrikesfödda i dag en tredjedel.

Det kan tyda på att fler som kommer till Sverige som flyktingar kommer in mer i det svenska samhället, lär sig språket och hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige, tror Anders Kjellberg.

Många väljer att bara vara med i a-kassan

Anslutningen till fackförbunden har dock inte ökat lika mycket som anslutningen till a-kassorna. Till exempel bland LO-arbetare var det fyra gånger så många som gick med i a-kassan än som blev medlem i facket. 

Ofta är det lågavlönade grupper som väljer att bara gå med i a-kassan, menar Anders Kjellberg. Dels för att inte behöva betala två avgifter, dels för att de kan få maxersättning från a-kassan och inte behöver fackets inkomstförsäkring. De som blivit arbetslösa har också en tendens att gå ur facket men bli kvar i a-kassan.