En bild på Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren SchelinHårdare sanktioner är att vänta vid framtida brister berättar Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin. Foto: Press/Datainspektionen

Fackförbund

I en granskning utförd av Datainspektionen läggs extra fokus på fackförbunden. Enligt granskningen fyller 25 procent av fackförbunden inte kraven för GDPR som infördes så sent som i maj.

Det var under tisdagen som Ny Teknik rapporterade om Datainspektionens granskningsresultat. Granskningen syftade till att undersöka hur myndigheter, organisationer och företag har följt GDPR sedan införandet i maj.

Resultaten från datainspektionens granskning visar att 25 procent av 51 undersökta fackförbund inte lever upp till kraven.

Fackförbunden fick sämst resultat i granskningen

Datainspektionens fokus för granskningen var att titta på hur många myndigheter, organisationer och företag som följer kravet om att utse ett dataskyddsombud.

Anledningen till att många fackförbund inte uppfyller Datainspektionens krav om GDPR är att de ännu inte har utsett ett dataskyddsombud. Ombudet ska arbeta med kraven som GDPR ställer gällande skydd av personlig data.

Av totalt 412 kontrollerade verksamheter har 57 av dessa fått anmärkning om att de inte uppfyller dataombudskravet.

[Ads1]

Olydiga verksamheter sanktioneras

Enligt föreskrifterna gällande GDPR har Datainspektionen rätt att sanktionera de verksamheter som inte uppfyller kraven på närmare 100 miljoner kronor. Men den här gången slipper verksamheterna undan med lindrigare sanktioner.

Lena Lindgren Schelin, Datainspektionens generaldirektör, menar att de lindriga sanktionerna kommer av den korta tiden som gått sedan införandet av GDPR den 25 maj i år. Men vid framtida brister kan hårdare sanktioner bli aktuella.