trött lärare framför elever i klassrumLärares stressiga arbetsmiljö har på sistone varit extra uppmärksammat. Men stressen är inte den största orsaken till lärares sjukskrivningar

Undersökningar

Fler lärare sjukskrivs på grund av fallolyckor än på grund av stress. Det visar statistik över antalet anmälda sjukdomsfall till Arbetsmiljöverket förra året. Orsakerna kopplat till stress har dock också blivit fler jämfört med 2017, skriver Lärartidningen, vilket även gäller för den sammantagna skadebilden.

Förskoleupproret och andra lärargruppers protester mot nedskärningar inom skolan pågår för fullt runt om i landet. Samtidigt visar statistik över sjukfallsorsaker hos lärare under 2018 något överraskande resultat.

Den vanligaste orsaken till att lärare sjukskrev sig förra året var nämligen inte stress, utan fallolyckor. 502 fallolyckor anmäldes till Arbetsmiljöverket förra året, medan organisatoriska och sociala orsaker stod för 397 av sjukdomsfallen.

Det totala antalet skador som ledde till sjukskrivning var 1 262 förra året. För arbetssjukdomar var siffrorna 688 stycken.

Antalet arbetssjukdomar har blivit fler

Däremot betyder inte detta att stressen inom läraryrket är ett litet problem. Det menar Kjell Blom, som arbetar på Arbetsmiljöverkets enhet för statistik och analys.

– Det är de anmälda arbetssjukdomarna som ökat, och då gäller det de organisatoriska och sociala orsakerna.

Det totala antalet skador under förra året var 1 918 stycken, vilket är en ökning från året innan då siffrorna var 1 872. Sammantaget har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket ökat med 46 från året innan.

Våld och hot är näst vanligaste orsaken till sjukskrivning

De flesta fallolyckorna skedde bland förskollärare, även om antalet fall har minskat inom denna yrkesgrupp med närapå 5 procent. Hos grundskollärare är det näst vanligast, medan siffrorna är lägre för gymnasielärare. Störst ökning bland anmälningarna syns hos lärare inom yrkesämnen, nämligen en ökning med 17 procent.

Näst efter fallolyckor är våld och hot den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under de fem år då sjukskrivningar har anmälts till Arbetsmiljöverket har 1 206 sådana orsaker rapporterats. Gällande fallolyckorna har Arbetsmiljöverket fått 1 206 anmälda fall på dessa fem år.