skrattande far och dotter leker i hemmetBarnens uppväxtvillkor blir bättre om föräldrarna får mer ledig tid till barnen

Politik

Regeringen vill införa fler lediga dagar för föräldrar, en så kallad familjevecka. Facket är positiva och menar att förslaget underlättar livspusslet för medlemmarna. Arbetsgivarsidan är däremot skeptiska och menar att kostnaderna blir större än effekterna.

Familjeveckan är ett förslag som regeringen vill införa under nästa år. Den innebär att föräldrar med barn mellan 4–16 år ska få fem dagar att ta ledigt från jobbet, till exempel när barnen har lov eller studiedagar. Dagarna ska ge ersättning på samma sätt som vab.

Tanken är att underlätta för föräldrar att kombinera familjeliv och jobbet, och på så sätt minska deltidsarbetet bland föräldrar. Det kan även öka jämlikheten, med tanke på att fler kvinnor deltidsarbetar för familjelivets skull. Dessutom ger det barnen bättre uppväxtvillkor.

Från den 1 april 2022 är familjeveckan tänkt att införas. Det kan då handla om mellan 1–3 dagar på prov, för att sedan övergå till 5.

Försvårar planering och stärker kompetensbristen

Men Svenskt Näringsliv har lämnat ett negativt remissvar på förslaget. Det blir svårare för arbetsgivaren att planera när ledigheten kan förlängas och spridas ut, menar de. De understryker även att Sverige behöver fler arbetade timmar, inte färre.

I stället tycker organisationen att föräldraledighet ska koncentreras på småbarnsåren.

Organisationen Företagarna delar den synen. Familjeveckan riskerar att stärka kompetensbristen i Sverige, och effekten av den utökade ledigheten motiverar inte kostnaden. 

Inte säkert att jämlikheten blir bättre

Företagarna påpekar även att arbetande föräldrar har varierande arbetsvillkor. Därför bör inte socialförsäkringen användas för att försöka åtgärda bristande jämlikhet.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) tvivlar på att förslaget ens kommer öka jämlikheten eller minska deltidsarbetet för kvinnor. Forskningsinstitutet tycker inte heller att det framgår hur uppväxtvillkoren för barnen skulle bli bättre av familjeveckan.

Gynnar föräldrar inom alla yrkesgrupper

Facket är däremot mycket positiva till familjeveckan. Det behövs en reform som gör livspusslet lättare, tycker tjänstemannaorganisationen TCO. Att dagarna är individuella gynnar det jämställda föräldraskapet, tycker de vidare. Dock anser TCO att dagarna ska utgå från antalet barn och inte antalet föräldrar.

LO är också positiva. De pekar på att deras medlemmar i regel inte kan påverka sina arbetstider. Det är också svårare för LO:s yrkesgrupper att spara föräldradagar.

Saco, centralorganisationen för akademiker, tror att förslaget särskilt kommer att gynna ensamstående föräldrar. Särskilt positiva är de till sådan ledighet när barnen är åtta år eller äldre, så att den kan användas till exempel för utvecklingssamtal.