Magnus Pettersson

Fackförbund

I ett initiativ taget av Fastighets i samarbete med Kommunal och Almega ska priset Årets städföretag utses. Där fokuset är att lyfta de städföretag som är förebilder för övriga branschmedlemmar. 

Under onsdagen rapporterade Fastighetsfolket  om det nya priset Årets städföretag som presenterats av Fastighets tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Kommunal. 

Tanken med priset är att lyfta goda förebilder inom branschen

Priset syftar till att de företag inom städbranschen som agerar föredömligt ska lyftas fram och en möjlighet för Fastighets, Kommunal och Almega att mötas genom gemensamma intressen. Möjligheten till att bygga broar är ytterligare en av anledningarna till initiativet. 

Info! För dig som jobbar inom städbranschen finns det flera fackförbund du kan påbörja ett medlemskap hos.

Magnus Petterson, ordförande på Fastighets, menar att utmärkelsen är ett värdefullt initiativ.

– Det finns ett värde i att lyfta seriösa företag som kan vara goda förebilder. För att komma i fråga ska företaget ha kollektivavtal och vara auktoriserat, och vi är med i auktorisationsarbetet, säger han till Fastighetsfolket.

Personalpolitik och miljöarbete är två prioriterade kriterier

Städföretagen kan nomineras fram till och med den 15 september och nomineringarna får genomföras av alla. 

För att bli nominerad behöver stödföretaget vara auktoriserat vilket innebär att företaget har ett medlemskap registrerat hos Almega samt att de uppfyller ett flertal kriterier. Till exempel får företaget inte ha några skatteskulder, det behöver vara miljöcertifierat och aktivt följa rekommendationerna från allmänna reklamationsnämnden. 

Övriga kriterier utgörs av företagets arbetsmiljöarbete, personal- och kvalitetsutveckling, miljöarbete, ekonomiska förutsättningar samt personalpolitik och fackliga relationer. 

Prisutdelningen kommer att äga rum den 18 oktober i samband med den Stora städbranschdagen som arrangeras i Stockholm.