Siluett av städare i tom lokal.De nya las-reglerna skrivs nu även in i Fastigoavtalet, vilket innebär att fastighetsskötare kommer ha lättare att få en fast anställning. Foto: Suzanne Tucker/Shutterstock.com

Avtal

Nu har Fastighets och Fastigo beslutat att de nya reglerna i las, lagen om anställningsskydd, ska skrivas in i det så kallade Fastigoavtalet som många av de anställda i fastighetsbranschen går på. Det innebär att det kommer bli lättare för fastighetsskötare, som tidigare haft tidsbegränsade anställningar, att få fast jobb. Det skriver Fastighetsfolket.

De nya bestämmelserna i las, rörande tidsbegränsade anställningar, trädde i kraft den 1 oktober och nu ska de även skrivas in i det så kallade Fastigoavtalet som omfattar många av Fastighets medlemmar.

Fastighets ombudsman Nicklas Nilsson deltog i förhandlingarna med Fastigo. Han säger att de är nöjda med resultatet och konstaterar att det nu kommer bli lättare för många fastighetsskötare att få en fast anställning.

Det här är ändringarna i las

I och med de nya bestämmelserna i las döptes “visstidsanställning” om till “särskild visstid”. Och en särskild visstidsanställning övergår automatiskt till en fast anställning om man varit hos samma arbetsgivare i 12 månader.

Har du jobbat visstid i över nio månader under tre år hos samma arbetsgivare får du förtur om en annan särskild visstid blir ledig.

Kommer bara finnas tillsvidareanställning och särskild visstid

I förhandlingarna kom Fastighets och Fastigo även överens om att ta bort arbetsgivarens möjlighet att anställa någon bara under enstaka dagar. Dessa dagar räknades då som en fristående anställning, medan tiden däremellan inte räknades in alls.

Men nu finns det bara två anställningsformer: tillsvidareanställning och särskild visstid.

Nicklas Nilsson menar att de har “rensat bordet” på anställningar, och att förbundets medlemmar nu kommer få ta del av de positiva delarna av den nya lagen.