En bild på Jan Visshed från FastighetsJan Visshed

Fackförbund

Det blir vanligare att fackförbunden förhandlar fram bättre tjänstepension när den allmänna pensionen blir allt sämre. Fastighetsanställdas Förbund väljer dock att gå i en annan riktning och prioriterar högre lön som de menar även leder till högre pension.

Många fackförbund prioriterar tjänstepension i sina förhandlingar. Det beror på att den allmänna pensionen blir allt sämre och då får tjänstepensionen en större betydelse.

Det finns dock ett förbund som inte gör den prioriteringen och det är Fastighetsanställdas förbund. Förbundet väljer att prioritera högre lön framför bättre tjänstepension. 

– Det är en svår avvägning. Men för våra medlemmar har högre lön alltid haft högsta prioritet. Eftersom snittlönerna är låga så blir det löneökningarna som väger tyngst i avtalsrörelsen, säger Fastighets tredje ordförande Jari Visshed, till Fastighetsfolket.

Högre lön innebär även höjd pension

Att enbart fokusera på höjd tjänstepension är ingen väg Fastighets valt att gå. Man menar att om en anställd får högre lön så kommer det på sikt även innebära att tjänstepensionen blir högre.

För många av Fastighets medlemmar spelar det dock ingen större roll om förbundet prioriterar högre lön eller mer tjänstepension. Omkring 3 000 medlemmar har möjlighet att gå i pension nästa år så en förändring åt det ena eller andra hållet gör ingen större skillnad för pensionen.

[Ads1]

LO vill ett pensionärerna ska få ut 70 procent av slutlönen i pension

Centralorganisationen LO vill att alla pensionärer ska få ut åtminstone 70 procent av slutlönen i pension. Verkligheten ser dock annorlunda ut och många LO-medlemmar får inte ut mer än 60 procent.

Fastighetsfolket har varit i kontakt med några av Fastighets medlemmar för att höra hur de ser på sin framtida pension. Flera räknar med att få en pension på mellan 55 och 60 procent av sin slutlön. Några kommer gå i pension med en stark oro över hur de ska klara av att betala hyran.