folksamling lyssnar på talare i konferenssalNär Fastighets har möten och kongresser vill förbundet gärna att alla avdelningar ska finnas representerade för demokratins skull. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Fackförbund

Fackförbund är ofta organiserade i lokala avdelningar. Men för att en avdelning ska vara aktiv behövs en styrelse som kan anordna medlemsaktiviteter och besök på arbetsplatser där de kan värva nya medlemmar. För fackförbundet Fastighets är det kämpigt att hålla alla avdelningar aktiva, skriver Fastighetsfolket.

Av Fastighets 119 lokala avdelningar är bara hälften aktiva. Där finns en eller några fler förtroendevalda som jobbar för att ordna aktiviteter, med hjälp från förbundets ombudsmän för den regionen.

En av fyra avdelningar saknar helt förtroendevalda. Då är det i stället de regionala ombudsmännen som får ordna aktiviteter för medlemmarna.

Under det senaste året har de fackliga mötena främst skett digitalt, vilket inte har lockat särskilt många människor. Men problemet fanns redan innan covid-19 drabbade landet. De senaste tio åren har som mest 65 av Fastighets 119 avdelningar varit aktiva.

Ideellt engagemang är viktigt för förbundets demokrati

Central ombudsman för Fastighets är Jarmo Kusmin. Han säger att det är svårt att få människor att engagera sig i ideella folkrörelser. De avdelningar som fungerar i dag har oftast eldsjälar som driver verksamheten lokalt, och får också bra stöd från sin region.

– Det är i avdelningarna den demokratiska processen ska ske, att utse företrädare som ska föra avdelningens talan på förbundsmöten och kongress, konstaterar han.

Han hoppas att kongressen som sker i maj kommer att innebära bra diskussioner om Fastighets framtid, hur avdelningarna kan stärkas och hur klubbar på arbetsplatserna ska kunna få mer demokratiskt inflytande.

Färre medlemmar, men bättre mångfald

Trots att medlemsantalet har sjunkit det senaste årtiondet ser Jarmo Kusmin ändå en utveckling mot bättre mångfald. Det finns fler kvinnor och yngre personer bland ombudsmännen, och medlemmar med utländsk bakgrund har mer plats än tidigare. Nu speglar förbundet bättre sina medlemmar, tycker Jarmo Kusmin.

Förbundet har också satsat extra på arbetsplatsklubbar sedan några år tillbaka. Förhoppningen är att deras aktiviteter ska smitta av sig på avdelningarna.