En bild på en man som städar

Fackförbund

Fackförbundet Fastighets hade som mål att öka medlemsantalet under året men istället har man tappat medlemmar. För att vända på den negativa trenden kommer förbundet hålla i en tävling nästa år.

Inför året var fackförbundet Fastighets målsättning klar – medlemsantalet skulle öka. Nu har snart ett år gått och förbundet kan konstatera att medlemsantalet istället vänt nedåt det senaste året.

I början av 2018 hade förbundet 29 919 medlemmar. Nu är medlemsantalet nere på 29 295. Det är en minskning med fler än 600 personer på knappt ett år.

– Det är naturligtvis bekymrande och beklagligt, säger förbundets ombudsman Jarmo Kusmin, till Fastighetsfolket.

Fler och fler fackförbund förlorar medlemmar

Jarmo Kusmin berättar att det inte bara är Fastighets som förlorar medlemmar. Det rör sig om en trend som de flesta fackförbund känner av. Den främsta orsaken till att medlemmarna lämnar Fastighets beror på att man byter jobb.
Varje år byter över tusen personer fackförbund i samband med jobbyte. Samtidigt som många byter fackförbund är det svårt att locka ny medlemmar då de yngre generationerna inte ser ett medlemskap som helt självklart.

Kritik riktas mot Fastighets marknadsföring

Det finns många som är kritiska mot medlemstappet. En av dem är Mimmi Wästle som är aktiv medlem och arbetar i Umeå som städare. Hon menar att fackförbundet gör för lite för att marknadsföra sig själva vilket bidrar till okunskap. Unga människor vet inte varför ett medlemskap är viktigt.

Även Roger Sandlund, som är klubbordförande på Samhall i Haparanda, är kritisk mot marknadsföringen. Han har själv lyckats locka till sig över 80 medlemmar under året men tycker att förbundet överlag gör för lite för att synas. Sandlund riktar även en känga mot Fastighets aktiva söderut i landet. Han menar att aktiva i södra Sverige borde ha större möjligheter att locka till sig fler medlemmar eftersom avstånden är mycket kortare än inom hans arbetsområde.

Tävling ska vända på trenden

För att vända på den negativa trenden ska fackförbundet bland annat fokusera mer på organisering nästa år. Bland annat ska förbundets anställda vara ute på arbetsplatserna för att försöka värva medlemmar.

Nästa år kommer Fastighets även utlysa en tävling som ska få de lokala klubbarna att arbeta mer med att värva medlemmar. Den klubb som utvecklat verksamheten mest eller fått flest nya medlemmar kommer få utmärkelsen årets klubb.