mynt faller ut ur plånbok framför en domarklubbaArbetsdomstolen beslöt att ge förlikning till de båda Sekomedlemmarna, men arbetsgivaren slapp betala skadestånd till facket på grund av sin ekonomiska situation. Foto: AVN Photo Lab/Shutterstock.com

Tvister

Två medlemmar i Seko jobbade på återvinningsstation i två år. Under hela den perioden fick de fel lön utbetald. Inte heller ersättningen för semester, övertid och obekväm arbetstid gick rätt till, skriver Sekotidningen.

Enligt Henric Ask, som är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, brydde sig arbetsgivaren inte om att det fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren i fråga var medlem i branschorganisationen Almega Serviceföretagen. Via dem omfattades företaget av ett hängavtal som band dem till Sekos avtal för väg och ban.

Kunde ha lett till skadestånd för förhandlingsvägran

När tvisten togs vidare till LO-TCO Rättsskydd lyftes att det företaget hade gjort var förhandlingsvägran, eftersom de inte hade medverkat i fackliga förhandlingar i frågan. I och med att detta bryter mot medbestämmandelagen hade det kunnat ge LO-TCO Rättsskydd möjlighet att kräva skadestånd från företaget.

De valde dock att inte kräva det. Företaget sa att de hade dålig ekonomi och därför skulle gå i konkurs om de fick betala skadestånd för detta. Det hade i sin tur inneburit att Seko inte hade fått ut några pengar alls i skadestånd.

– Därför kom vi överens i förlikningen om pengar till medlemmarna bara, berättar Henric Ask.

Förlikning på 250 000 kronor fördelat på två medlemmar

Förlikningen avgjordes i Arbetsdomstolen, där pengar betalades ut till de drabbade medlemmarna. Den ena fick 100 000 kronor brutto i förlikning medan den andra fick 150 000 kronor. Så totalt var det en kvarts miljon som tilldelades de båda medlemmarna. 

Däremot fick Sekomedlemmarna själva stå för kostnaderna för rättegången.

Lönetvister bland de vanligaste hos LO-TCO Rättsskydd

Vidare menar Henric Ask att LO-TCO Rättsskydd har många tvister om just löner, inte bara just nu utan varje år. Det är ett av de tre vanligaste ärendena som tas upp sedan många år tillbaka. Henric Asks åsikt är att det här är alltför många.