Magnus PetterssonFastighets ordförande Magnus Pettersson och Sekos ordförande Valle Karlsson är två av dem som tycker att facket har för liten möjlighet att påverka förhandlingarna om las. Foto: Anna Ledin Wirén/Fastighets och Pernille Tofte/fackforbund/seko

Arbetsrätt

Förhandlingarna om lagen om anställningsskydd möter kritik från flera LO-förbund. I går rapporterade Fastighetstidningen att fem av facken väljer att lämna förhandlingarna, på grund av att de anser att politikernas förslag leder till mindre anställningstrygghet för medlemmarna.

Fem LO-förbund har beslutat att lämna de pågående förhandlingarna om lagen om anställningsskydd. Det handlar om den möjlighet som LO, PTK och Svenskt Näringsliv har fått att komma överens om förslag på ändringar i lagen, innan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet presenterar  sin egen utredning i vår.

Pappers har sedan start ställt sig utanför förhandlingarna. De fackförbund som nu har beslutat att lämna är Kommunal, Fastighets, Seko, Byggnads och Målarna.

Avsiktsförklaringen hindrar meningsfulla förhandlingar med facket

Magnus Pettersson, förbundsordförande för Fastighets, menar att politikerna har gått för långt i las-frågan. Enligt honom försvinner en stor del av anställningstryggheten med deras förslag, medan Fastighets i stället vill öka den.

– Grunden till att vi valt att lämna förhandlingarna är avsiktsförklaringen. Ska den vara underlag för fortsatta förhandlingar så finns det inte förutsättningar att ha meningsfulla förhandlingar, säger Magnus Pettersson.

De andra förbundens ordföranden håller med om detta. Sekos ordförande Valle Karlsson menar att facket inte längre har mandat att påverka las-frågan, vilket innebär att förhandlingen är död. Johan Lindholm i Byggnads tycker att politikerna har tvingat fram förhandlingarna och att de på så sätt anpassas mer efter deras avsikter än den verklighet som råder i exempelvis byggbranschen.

Förhandlingarna fortsätter trots bortfallet

Vad som händer härnäst beror enligt Magnus Pettersson på de åtta LO-förbund som är kvar i förhandlingarna. Han menar att en överenskommelse mellan dem och arbetsgivarna kan leda till ändrad lagstiftning, men att uppgörelsen kommer att ha en minskad legitimitet när så många av LO:s medlemmar har ställt sig utanför.

Ett av de förbund som fortfarande är kvar är Elektrikerna. Deras ordförande Urban Pettersson vill inte kommentera de övriga fackens ställningstagande, men understryker att de själva vill ta ställning till resultatet snarare än att döma ut förhandlingarna i nuläget.

– Elektrikerna har alltid haft den bevekelsegrunden att vi förhandlar färdigt först, innan vi tar ställning. Och vi har tänkt att fortsätta den traditionen, säger han till Elektrikern.