chef håller i möte med medarbetareChefer inom bank och finans har stort förtroende inom företaget och är bra på att motivera sina medarbetare. Det visar årets medarbetarundersökning från Netigate. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Undersökningar

Medarbetare inom bank och finans ger höga omdömen till sina chefer jämfört med andra branscher. Det visar undersökningen Sveriges medarbetare 2019. Civilekonomen skriver att finanschefer är duktiga på att motivera medarbetarna, göra egna arbetsplatsundersökningar och har högt förtroende inom företaget.

Sveriges medarbetare är en undersökning som genomförs varje år av företaget Netigate. Årets upplaga genomfördes i mars, där 2 763 medarbetare inom tio branscher fick sätta betyg på en skala från 1–5 för olika påståenden om sitt arbete. Ett av områdena som har undersökts är ledarskapet på arbetsplatsen.

Årets resultat visar att chefer inom bank och finans får höga betyg och omdömen av sina medarbetare. Framför allt lyfts saker som målsättningar, feedback och motivation av medarbetare som positiva egenskaper hos chefer i branschen.

Chefer inom bank och finans har högt förtroende hos medarbetarna

Allra högst i topp ligger IT-branschen när det gäller höga omdömen för chefer. Men bank- och finansbranschen sticker särskilt ut ur mängden när det kommer till omdömen om arbetsplatsen, ledarskapet och den fysiska arbetsmiljön.

Medarbetare inom bank- och finans uttrycker högt förtroende för att chefen ser till företagets bästa, mer än i någon annan bransch. Det är också här som flest medarbetare menar att deras arbetsplats är fri från diskriminering, sexuella trakasserier, mobbning och annat oönskat beteende.

Hög personalomsättning ställer krav på ledarskapet

Alexandra Drottler, som är senioranalytiker på Netigate, kan se flera olika anledningar till det höga betyget inom just bank och finans.

– Finansbranschen har relativt hög personalomsättning, varför det är viktigt att jobba med både ledarskap och medarbetarskap för att kunna behålla duktig personal, säger hon till tidningen Realtid

Vidare menar hon att arbetsgivare inom finanssektorn i högre grad genomför medarbetarundersökningar än genomsnittet. Även detta kan bidra till att ledarskapet rankas så högt i just den här branschen.

Transportbranschen och offentlig sektor får lägst betyg

Bland de tio undersökta branscherna är det transport- och logistikbranschen samt offentlig sektor som får sämst betyg när det kommer till ledarskapet. Andra branscher som ingick i undersökningen var handel, vård och omsorg, tillverkning, utbildning, byggbranschen samt upplevelse- och resebranschen.

I år var tionde året som undersökningen genomfördes, men det är första gången som den har brutits ner på branschnivå.