man med munskydd tittar ut genom fönstret och håller i kartong med jobbdokumentMånga som blev arbetslösa när pandemin började är fortfarande arbetssökande i dag. Foto: Tong_stocker/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Efter 12 månader utan jobb och inskriven hos Arbetsförmedlingen brukar man räknas som långtidsarbetslös. De som blev utan jobb alldeles i början av pandemin har nu antingen varit arbetslösa i ett helt år eller närmar sig gränsen till långtidsarbetslöshet.

Förra månaden hade 182 000 personer i Sverige varit arbetslösa i minst 12 månader. Nu när vi är två veckor in i april har ytterligare 5 000 passerat gränsen till långtidsarbetslöshet, så nu ligger siffran på 187 000 personer.

Som läget ser ut nu kommer antalet långtidsarbetslösa bli högre än 200 000 personer innan 2021 är slut.

Jobb som försvinner är största problemet

De flesta långtidsarbetslösa har både utbildning och jobberfarenhet att tillgodoräkna sig i jobbsökandet. Deras chans till jobb påverkas i stället av att strukturen på arbetsmarknaden har förändrats snabbare på grund av pandemin.

– Alla jobb som försvunnit i krisen kommer inte tillbaka och många människor kan behöva ställa om till andra arbeten, säger analyschefen Annika Sundén på Arbetsförmedlingen.

Men trots den osäkra situationen finns en ljusning i horisonten. Arbetslöshetsnivån verkar bli 8,3–8,5 procent för 2021, vilket är lägre än förväntat. Det beror bland annat på att arbetsmarknaden vaknade till i höstas i och med krispaketen och industrins uppsving, menar Annika Sundén.

Svårare att få jobb efter längre arbetslöshet

De som blev arbetslösa före eller i samband med pandemin har svårare att komma i arbete än dem som fortfarande står nära arbetsmarknaden.

Därför är det viktigt med insatser redan tidigt i arbetslösheten, för att färre ska riskera att bli långtidsarbetslösa. Samtidigt är det förstås viktigt att också rikta insatser till dem som redan varit utan jobb en längre tid. Det säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

– Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden.

Kombination av stöd riktas mot långtidsarbetslösa

Stöden kan se olika ut efter behov. Exempelvis kan det vara aktiviteter och utbildning förlagda på arbetsplatser, introduktionsjobb, nystartsjobb eller utbildning inom yrkeshögskola eller komvux.

Ofta blir det fråga om en kombination av flera stöd just vid långtidsarbetslöshet. Ett viktigt verktyg är även matchningstjänster för att hitta rätt jobb, tillägger Maria Mindhammar.