hand med domarklubba i rättssalTingsrätten prövar tvister i arbetet som inte drivs av fackförbunden utan av medarbetaren själv. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Tvister

Sveriges tingsrätter har fått fler arbetstvister på sitt bord till följd av pandemin. Samtidigt minskar antalet fall som behandlas på högre instans i Arbetsdomstolen. En orsak kan vara att färre är medlemmar i facket eller har kollektivavtal, skriver Arbetet.

Mer än 30 procent fler arbetstvister hamnade i tingsrätterna förra året än under 2019. Det kan till exempel handla om frågor om felaktig uppsägning eller att medarbetare inte fått ut hela lönen.

Tingsrätten hanterar framför allt arbetstvister för personer som inte är fackmedlemmar. Men även om man är medlem och fackförbundet inte vill ta frågan vidare kan medlemmen själv ta ärendet till tingsrätten.

Fler ärenden där det saknas kollektivavtal och fackligt medlemskap

I exempelvis Göteborgs tingsrätt har arbetstvisterna ökat med hela 55 procent under förra året. Robert Eneljung som är rådman där tror att pandemin är en central förklaring.

Särskilt tydliga blir konsekvenserna i branscher där färre är fackmedlemmar eller har kollektivavtal, exempelvis inom service.

Det är framför allt utbetalningstvister som har ökat det senaste året, enligt Robert Eneljung. Andra typer av ärenden är på ungefär samma nivå som vanligt.

Pandemin kan ha lett till fler ekonomiska tvister

Arbetsdomstolens ordförande Sören Öman tror också att pandemins ekonomiska konsekvenser är en rimlig förklaring.

– Man kan tänka sig att ett pandemiår med kris leder till obetalda skulder som i sin tur leder till arbetstvister. Om företaget inte får in några pengar så kan man inte betala ut någon lön.

Till Arbetsdomstolen går vissa tvister som överklagas från tingsrätterna och får tillstånd att prövas i domstolen. I övrigt är det bara organisationer för arbetstagare eller arbetsgivare som får väcka talan i Arbetsdomstolen.

Färre fall i Arbetsdomstolen, fler i tingsrätterna

Antalet fall i Arbetsdomstolen har minskat stadigt under några år. Det beror dels på att färre personer är fackmedlemmar, och därmed inte får sina ärenden tagna till den högre instansen. Men även högkonjunkturen har påverkat, då uppsagda lättare kan hitta nytt jobb och fler företag har råd att lösa tvister snabbare.

Robert Eneljung påpekar dock att Arbetsdomstolens utveckling inte kan jämföras med tingsrätternas, eftersom de behandlar helt olika ärenden.

– I AD har man huvudsakligen lite större och lite mer principiella tvister. De som kommer till tingsrätt rör aldrig kollektivavtal, utan handlar alltid om att man inte fått lön eller semesterersättning och så vidare.