två unga män jobbar vid datorerAntalet nya kollektivavtal har ökat mest bland företag inom teknik och it. Foto: nullplus/Shutterstock.com

Avtal

Pandemin har lett till att fler företag ser nyttan i att teckna kollektivavtal för sina anställda, särskilt inom branscher som har haft lägre anslutningsgrad tidigare. Såväl arbetsgivarorganisationer som fackförbund ser positivt på den här utvecklingen.

Covid-19 har inneburit många problem för arbetsmarknaden. Men pandemin har trots allt även fått vissa positiva följder. Exempelvis har fler företag valt att teckna kollektivavtal under de senaste månaderna.

Almega, som är en arbetsgivarorganisation, uppger till Sveriges radio att de just nu har fler medlemmar än någonsin. De har under året tecknat kollektivavtal med 329 nya företag och har nu sammanlagt 11 057 medlemsföretag.

Teknik- och it-bolag har ökat särskilt mycket

Det är framför allt inom branscher som haft låg anslutning till arbetsgivarorganisationer innan som nu har valt att teckna kollektivavtal för sina anställda. Särskilt hos konsultbolag inom teknik och it har andelen ökat, och de har också drabbats extra hårt i början av krisen.

En bidragande orsak till intresset för kollektivavtal är troligtvis att det går lättare och snabbare att få stöd för korttidspermittering om företaget har kollektivavtal. Det gör att nyttan med kollektivavtalet har blivit tydligare för många företag än det varit tidigare.

En god trend att fler ser nyttan i kollektivavtalet

Camilla Frankelius är förhandlingschef på fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Hon ser den här ökningen av nya kollektivavtal som mycket positiv.

– Det är en god trend att fler tecknar kollektivavtal, och det är också viktigt för oss parter att visa vilken nytta den svenska modellen har.

Krisen har stärkt den svenska modellen med fackförbund och arbetsgivare

Thomas Erséus, vd för Almega, håller med och menar att krisen har stärkt den här svenska modellen, som innebär att fackförbunden och arbetsgivarna är de som i första hand förhandlar och kommer överens om arbetsmarknadens förhållanden.

– En samlad röst är bättre än en spridd röst, påpekar han.