Många händer från olika människor förenas i en mittpunktLO-förbunden arbetar för att allas lika värde och flera av dem tillåter inte förtroendevalda som är politiskt aktiva i SD. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Politik

Nyligen stängde Handels av en klubbordförande som var politiskt aktiv SD-ledamot i kommunfullmäktige. Enligt Handels ska förbundet vara en demokratisk förening där de förtroendevalda arbetar för allas lika värde vilket förbundet upplever att SD inte gör skriver tidningen Handelsnytt. Nu visar det sig att det finns fler förbund som är av samma åsikt.

Handels uteslöt nyligen en förtroendevald klubbordförande från sitt uppdrag på grund av hennes politiska uppdrag som SD-ledamot i kommunfullmäktige. Uteslutandet av en medlem som är aktiv Sverigedemokrat är inte det första bland LO-förbunden.

Handels värderingar går stick i stäv med Sverigedemokraternas

Handels verkar för att vara en demokratisk förening där förbundet arbetar för allas lika värde. Enligt förbundet gör inte Sverigedemokraterna det då de gör skillnad på människor. Alla beslut kring vad Handels står och verkar för fattas på Handels kongress och i Handels stadgar framgår det att förbundsstyrelsen har rätt att besluta om en förtroendevald inte får behålla sitt uppdrag eller ska uteslutas. Handels är inte det enda förbundet som uteslutit en förtroendevald medlem.

Flera förbund tillåter inte politisk aktivitet i Sverigedemokraterna

Av de 14 fackförbunden som ingår i LO säger sju av dem nej till att ha ett förtroendeuppdrag i facket samtidigt som man är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna visar en enkät som Lag & Avtal gjort. Ett av förbunden anser också att det strider mot de värderingar som ligger till grund för att vara medlem i förbundet och parallellt vara aktiv i SD. 

Handels, Kommunal, Byggnads, IF Metall, Pappers, Hotell- och restaurangfacket, Livs eller Fastighetsanställdas förbund accepterar inte att förtroendevalda medlemmar är politiskt aktiva i Sverigedemokraterna. De förbunden som säger nej till förtroendevalda som är politiskt aktiva i SD hänvisar till värdegrunden i deras stadgar som generellt säger att de arbetar för allas lika värde.

När det gäller Seko, Elektrikerna, GS och Svenska Målareförbundet säger de att de verkar för allas lika värde och att uteslutande ur förbundet bedöms från fall till fall.

Uteslutning ur en förening kan strida mot Europakonventionen

I höstas ville Transportarbetarförbundet utesluta en av sina medlemmar i Kiruna som var aktiv i Sverigedemokraterna då det strider mot grundidén med facket där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund, religion eller hudfärg. 

Men enligt Joakim Nergelius som är professor i rättsvetenskap och expert på Europakonventionen strider generella uteslutningar på grund av politiskt aktivitet i SD mot grundläggande rättigheter. Att utesluta en medlem ur en förening kräver att medlemmen brutit mot föreningens stadgar eller gjort sig skyldig till grovt brott eller liknande.