Avtal

Enligt en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) är kollektivavtalen bäst anpassade för stora företag. Detta tyder på att arbetsorganisationernas fackliga avtal fungerar sämre för mindre företag. AER anser nu att fackförbunden bör göra avtalen mer attraktiva för alla företag, skriver Arbetet.

15 procent vill slippa teckna kollektivavtal

Att inte organisera sig fackligt har enligt AER kommit att bli en internationell trend. Nedgången av fackligt engagemang i Sverige beror enligt AER främst på löntagarnas ändrade beteende. När den fackliga organisationsgraden minskar, minskar också fackets möjligheter att tvinga företag till att teckna kollektivavtal. 

För att ta reda på vad företagen tycker om kollektivavtal har AER genomfört en stor enkätundersökning. Här fick företagen svara på frågan huruvida de skulle teckna kollektivavtal även om fackets konfliktåtgärder minskar. Frågan grundar sig i fackets möjlighet att ta till konfliktåtgärder när företag inte vill teckna kollektivavtal.

På AER:s enkätundersökning svarade 61 procent av företagen ja och 15 procent av företagen svarade nej. Här är stora företag mer positiva till kollektivavtal än mindre företag. Detta visar på att kollektivavtalen är bättre anpassade för de stora företagen och sämre anpassade för de mindre företagen. Inom byggbranschen är man mest negativ till kollektivavtalen och mest positiva till kollektivavtalen är man inom hotell- och restaurangbranschen. 

Företag värderar att kollektivavtalen höjer deras anseende

Det som företagen värderar främst med kollektivavtalen är anseendet och relationen de får med sina anställda. Det företagen däremot tycker är sämst med kollektivavtalen är att det är svårt att anpassa lönesättningen efter hur det går för företaget. Fortsatt menar AER att normen om att ”man bör ha” ett avtal har satt sig djupt hos många företag. Men normer kan förändras och de fackliga parterna bör därför göra kollektivavtalen mer attraktiva för företagen genom mer lokal lönebildning och flexiblare anställningsvillkor.