anställd i matbutik räknar varor med munskydd på sigPersonal i matbutik ingår i den nya prioriteringsgruppen som ska testas för covid-19. Foto: Odua Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Personal inom fler samhällsviktiga verksamheter ska börja testas för covid-19. Även patienter som inte är så sjuka att de behöver läggas in ska börja testas om de har symtom för sjukdomen, skriver Handelsnytt.

I tisdags meddelade socialminister Lena Hallengren att fler grupper ska få testas för covid-19. Hittills har det bara varit patienter som vårdas på sjukhus eller äldreboende, och personal inom vård och omsorg som har fått testas.

För det första utökar man patientgruppen till att gälla även sjuka som inte behöver läggas in på sjukhus. Där krävs dock först en bedömning från läkare om att patienten bör testas för covid-19.

För det andra ska man införa tester på personal inom andra samhällsviktiga verksamheter än vården. Dit räknas sådana verksamheter som underlättar kriser när de fungerar, och skapar kriser när de inte fungerar. Ett exempel på samhällsviktig tjänst är matbutiker, lager och transport.

Även personal med milda symtom ska testas

Rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom gäller fortfarande. Men människor behöver få bättre förutsättningar för att avgöra om de bör stanna hemma från arbetet eller inte.

Därför ska man testa även personer med mildare symtom inom den nya prioriteringsgruppen, enligt Lena Hallengren.

– Vi kan inte ha en sådan situation att människor är hemma vid minsta symtom om man inte behöver det.

Den nya gruppen prioriteras efter sjuka och vårdpersonal

Ännu är det inte klart hur, var eller när som den nya prioriteringsgrupper ska börja testas. Men det finns en viss prioritetsordning som ska följas. Sjuka och personal inom vård och omsorg ska testas i första hand, och annan samhällsviktig verksamhet kommer därefter.

Man kommer även att prioritera inom den grupp som nu ska börja testas. Mindre butiker som har sämre förutsättningar att klara ett personalbortfall ska exempelvis prioriteras före större affärer. Även vilken tjänst du har kan spela roll för när du får testas.

– När testkapaciteten är fullt utbyggd kommer man inte behöva prioritera lika hårt längre och kunna ta hela gruppen, säger Jan-Olof Olsson, ansvarig för försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regeringen vill testa 100 000 personer i veckan

En lista över vilka grupper som nu ska börja testas finns på MSB:s hemsida. Utöver anställda inom butik, lager och transport gäller det bland annat personal inom trafikledning, alarmeringscentraler, kriminalvård och posttjänster.

Målet som regeringen har satt upp är att testa 100 000 personer varje vecka. Det målet gällde även i mitten av maj, men då har man bara kunnat testat omkring 32 000 personer.