enhetschef robert sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd och fasadskydd på FörsäkringskassanEnligt Robert Sjunnebo

Tvister

Kammarrätten har i tre domar slagit fast att Försäkringskassan har för höga krav för sjukpenning. Detta kan förändra praxis för vad ett läkarintyg behöver innehålla, och därmed göra det lättare för personer med psykisk ohälsa att få sjukpenning beviljat, skriver Arbetet.

Försäkringskassans krav för sjukpenning är i dag att det ska finnas en beskrivning av patientens diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Detta kallas för DFA-kedjan och har varit utgångspunkt för kraven under tio års tid.

Men LO-TCO Rättskydd menar att det här höjda beviskravet inte har något stöd i lagen, och att Försäkringskassan inte har rätt att föreskriva vad ett läkarintyg ska innehålla.

Patientens egna uppgifter måste tas med i bedömningen

Bland annat tar den här metoden ingen hänsyn till patientens egen beskrivning av symptomen. Detta är särskilt viktigt när det gäller psykisk ohälsa, då patienten exempelvis kan uppleva sömnsvårigheter, panikångestattacker och svårigheter att tänka klart. Men detta tas alltså inte med i Försäkringskassans bedömning.

– Om rutan för aktivitetsbegränsning inte är ifylld tillräckligt utförligt så har man inte uppfyllt kraven. Men i lagen anges att patienten ska styrka sin rätt till sjukpenning med ett sjukintyg, varken mer eller mindre , säger enhetschefen på LO-TCO Rättsskydd, Robert Sjunnebo.

Det saknas också kunskap om den här metoden hos läkare. Den tas inte upp i läkarutbildningen, och därmed vet inte läkaren vad Försäkringskassan ställer för krav när de ska skriva ett läkarintyg. Dessutom har vanliga läkarbesök inget utrymme för sådana observationer som Försäkringskassan efterfrågar hos läkarintygen.

Tre domar kan förändra Försäkringskassans praxis

Den senaste tiden har tre kammarrätter slagit fast i olika domar att kraven som Försäkringskassan ställer för sjukpenning är för höga. Domarna slår fast att DFA-kedjan ska ses som en arbetsmetod snarare en krav, och att sjukpenning vid psykiatriska diagnoser inte får avgöras bara av objektiva undersökningar.

Detta kan komma att förändra praxis för hur Försäkringskassan bedömer rätten till sjukpenning. Enligt Robert Sjunnebo har Försäkringskassan börjat ändra på sina riktlinjer, men det kommer att ta tid att ställa om arbetet.

Trots att omställningen är välkommen är det märkligt att det går att ändra förutsättningarna på det här sättet, tycker Robert Sjunnebo. Det behövs definitivt ett förtydligande i lagen, menar han, vilket då blir en uppgift för nya socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.