kvinna med psykisk ohälsa på ett kontorSjukförsäkringssystemet bedömer kvinnors och mäns psykiska ohälsa på olika sätt

Rapporter

Kvinnor sjukskrivs oftare än män för psykisk ohälsa, även då de har samma diagnos och besvär. En granskning från Riksrevisionen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna bedöma psykisk ohälsa på samma sätt mellan kvinnor och män och därför måste något göras, skriver Publikt.

Riksrevisionen arbetar med att granska myndigheter och statliga verksamheter. I en ny rapport har de tittat på skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro. 60 000 personer som varit sjukskrivna under perioden 2010-2016 ingick i studien.

15 procent av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa, enligt rapporten. Trots liknande begränsningar och samma diagnos sjukskrivs kvinnor oftare än män för psykisk ohälsa. Enligt rapporten verkar nuvarande sjukförsäkringssystem inte bedöma kvinnor och män på samma sätt.

Skillnaden är tydligast hos högutbildade

30 procent fler kvinnor sjukskrivs för psykisk ohälsa av lindrig eller medelsvår karaktär, jämfört med män med samma diagnos och begränsningar. Detta trots att resultaten även pekar på att kvinnor med dessa problem är mindre begränsade i sitt arbete än männen.

Hos högutbildade personer i 30-40 års ålder inom mansdominerade branscher är skillnaden som störst. I kvinnodominerade branscher såsom hälso- och sjukvård finns inte dessa skillnader.

En stor del av skillnaderna kan enligt rapporten förklaras av att diagnosen bedöms på olika sätt för kvinnor respektive män.

Riksrevisionen vill att sjukskrivningsprocessen utreds

Nu vill Riksrevisionen att regeringen ska tillsätta en utredning för att minska risken för sådana skilda bedömningar i sjukskrivningsprocessen.

Eftersom nuvarande bedömning tycks osäker vill Riksrevisionen också att Försäkringskassan ska få i uppdrag att regelbundet följa upp läkarintyg. Detta eftersom nuvarande sjukförsäkringssystem inte verkar kunna bedöma kvinnors och mäns psykiska hälsa på ett likvärdigt sätt, skriver Vårdfokus.

– Det påverkar människors arbetsinkomster, pension och i värsta fall även hälsa. Ytterligare initiativ bör därför tas för att minska skillnaderna, säger riksrevisor Stefan Lundgren om rapportens resultat.