Knutna nävar sträcks upp mot himlen.Förbunden inom TCO såväl som inom Saco växte förra året, medan LO-förbunden tappade medlemmar. Foto: oatawa/Shutterstock.com

Fackförbund

Förra året ökade antalet medlemmar i TCO:s och Sacos respektive fackförbund. Förbunden inom LO förbund backade däremot något, rapporterar Arbetsvärlden.

Under 2023 ökade medlemsantalet i TCO:s tolv fackförbund med drygt 2 procent, vilket motsvarar 25 300 medlemmar. Sammanlagt ska TCO nu ha strax över 1 238 300 medlemmar.

Saco ökade för 16:e året i rad

Även för akademikernas Saco var 2023 ytterligare ett år av tillväxt. Antalet medlemmar i de 21 förbunden ökade för 16:e året i rad och ligger nu på totalt 955 737.

De  yrkesverksamma medlemmarna ökade med 1,7 procent, motsvarande 12 141 medlemmar, till 737 501.

LO-förbunden tappade medlemmar förra året

2023 var inte lika ljust för förbunden inom LO. De 14 förbunden tappade totalt cirka 6 000 medlemmar, vilket är en minskning på 0,4 procent. I dagsläget har organisationen strax över 1 383 330 medlemmar.

Svårt att jämföra siffrorna

Men precis som Arbetsvärlden påpekar så redovisar de olika fackförbunden sin medlemsstatistik på lite olika sätt, där vissa till exempel räknar in pensionärer och studenter i den totala siffran. Medlingsinstitutet sorterar statistiken och tar däremot bara med yrkesverksamma medlemmar just för att jämförelsen ska bli mer rättvis.

Men eftersom Medlingsinstitutet inte längre redovisar fackförbundens medlemsutveckling i sin årsrapport som publiceras i mars, är det i dagsläget svårt att jämföra siffrorna. Myndigheten kommer visserligen att släppa mer jämförbar statistik, men det blir inte förrän i slutet av sommaren.