Rapporter

För andra året i rad slås rekord i antal anställda sommarjobbare. Ny statistik, presenterad av Arbetsförmedlingen, visar att flera tusen nya jobb har anmälts till både statliga och privata arbetsförmedlare. Flest jobb finns inom vård, service och restaurang.

Antalet sommarjobb ökar

Rekordet för mängden tillgängliga sommarjobb höjs för varje år. Redan i februari har 47 000 vakanta platser utlysts, vilket är en ökning på 5 000 arbeten från förra året. Analytikern Johan Eklöf hos Arbetsförmedlingen ser heller inga tecken på att trenden ska förändras. Han tror i stället att det, även i år, kommer att bli ett nytt rekord för sommarens arbetsmarknad.

Hela 90% av landets gymnasieungdomar lovades en arbetsroll att fylla sommaren 2017. Om kommun och landsting fortsätter hålla den ambitionsnivån blir även denna säsong en succé. Det skulle nämligen innebära ytterligare tiotusentals jobb, utöver den prognos som Arbetsförmedlingen redan har presenterat. 

Flest platser finns inom vården

Statistiken visar att majoriteten av jobben finns inom sjukvården och kriminalvården. Konkurrensen om de arbetssökande är hård, främst under de traditionella semestermånaderna. Martin Klaar, kompetensförsörjningschef hos Kriminalvården, har en enkel förklaring.

– Vi kan av naturliga skäl aldrig gå ner i bemanning, säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.

Utöver dessa yrken finns även en stor efterfrågan efter arbetskraft inom diverse serviceyrken. Det finns ständigt utrymme för nya medarbetare inom exempelvis butiks-, städ- och restaurangsektorn. 

Orsaken är en stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är stark och håller många sysselsatta. Det gör att många känner att de utan problem kan unna sig ledighet. Detta beskrivs av Eklöf, som säger att orsaken till att allt fler får ett sommarjobb är helt enkelt att allt fler vill ha sommarlov.

Jobben söks och fylls främst av studenter som under sommaren har ett studieuppehåll, och inte har tid att arbeta under terminerna. Lyckligtvis kräver arbetena som utlyses sällan en avslutad eftergymnasial utbildning vilket gör att de flesta med studieuppehåll är kvalificerade.