arbetsplatskollegor skissar tillsammans på ett stort papperDet är viktigt att alla som arbetar kan känna sig representerade och välkomna hos sitt fackförbund

Arbetsmarknad

Det är få tjänstemän med utländsk bakgrund som blir medlemmar i facket, även om det har skett en viss ökning det senaste året. Men till följd av utbrottet av covid-19 har Unionen fått in fler utrikesfödda medlemmar, skriver Kollega.

De två tjänstemannaförbund som har flest utrikesfödda medlemmar är Läkarförbundet och SULF. 30 procent av medlemmarna i de förbunden har utländsk bakgrund. Hos Unionen är andelen bara 15 procent.

En utmaning att visa vad facket står för

Det har historiskt sett varit svårt att locka utrikesfödda att gå med i facket. Maria Nilsson, som är ordförande för Unionens regionstyrelse i Stockholm, tror att det delvis beror på olika syn på facket i olika länder. Medan Sverige har en lång tradition av fackligt engagemang, är fackförbunden i andra länder många gånger korrupta. I en del länder kan du även straffas om du är fackligt engagerad.

Därför är det en utmaning att visa på vad det är som förbundet står för, menar Maria Nilsson. Det är viktigt att alla medlemmar ska känna sig välkomna och representerade i förbundets styrelse och regioner.

Den saken hänger mer på förbundets struktur än på att man inte hittar människor som vill engagera sig, så det jobbar Unionen ständigt med att förbättra, berättar Maria Nilsson.

Coronasmittan har visat på fackets värde

Men nu har Unionen sett att medlemstalen har stigit något i de områden där det tidigare varit lågt. Till exempel i Järvaområdet har medlemstalet ökat med cirka sex procent, inräknat ett flertal branscher. Förbundet har också fått fler förtroendevalda i området, däribland medlemmar med utländsk bakgrund. 

Maria Nilsson tror att coronasmittan är en stor orsak, eftersom det har lyft vad som är den centrala orsaken till att bli medlem i facket.

– Facket ska vara en trygghet och just nu känner sig många otrygga på arbetsmarknaden. Det är lätt att glömma bort det i goda tider.