Kontor med sittplatser men inga datorer eller människor.Under ett och ett halvt års tid har uppmaningen varit att sitta hemma och arbeta om det är möjligt. Kontoren har stått tomma men den 29 september hävs restriktionerna och det är dags att återgå till sin arbetsplats. Foto: August_080/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Snart är hemarbetens tid över och det börjar bli dags för många statligt anställda att återvända till sina kontorsplatser. Men flera myndigheter har ingen plan för hur övergången från distansarbete till kontorsarbete ska gå till och fler kan heller inte svara på om det kommer att finnas möjlighet till distansarbete, skriver Publikt.

Den 29 september hävs rekommendationerna om hemarbete. Den utlånade kontorsutrustningen för hemarbete ska tillbaka till kontoren. De flesta myndigheterna kommer att genomföra en successiv återgång under hösten, men långt ifrån alla myndigheter har en konkret plan för hur återgången ska ske.

Försäkringskassan och Skatteverket startar återgången successivt

Försäkringskassan och Skatteverket är två stora myndigheter med många anställda. De kommer att starta återgången till kontoren redan i oktober. Återgången ska ske successivt och det är upp till varje lokalt kontor att bestämma hur det ska genomföras i praktiken.

För anställda på Försäkringskassan finns det inget gemensamt beslut om hur många dagar de anställda ska arbeta på kontoret. Det är upp till varje kontorsansvarige att planera och genomföra återgången. 

Möjlighet att kombinera hemarbete och distansarbete

Försäkringskassan har heller inte fattat något beslut om anställdas möjligheter om omfattning gällande distansarbete. Enligt Anders Liif, Försäkringskassans HR-direktör, behandlas den frågan just nu. Men han understryker att planen är att det ska finnas en flexibilitet så att medarbetarna ska kunna kombinera arbete på kontoren med distansarbete.

Försäkringskassan har gjort en central riskanalys och tagit fram stödmaterial inför återgången till kontoren. Men ST:s avdelningsordförande inom Försäkringskassan, Siv Nordin, skulle vilja ha ett tydligare stöd till hela organisationen.

Enligt Siv Norlin finns det en oro för att anställda inte kommer att få arbeta på distans. Innan pandemin var det flera chefer som nekade sina anställda att arbeta på distans även fast det fanns riktlinjer som sa att det var möjligt. Siv Norlin säger att det måste finnas ett bra utrymme för detta.

Skatteverket inför hybridlösning

På Skatteverket finns det tydligare riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas efter återgången. 

Enligt Skatteverkets överdirektör, Fredrik Rosengren, kommer de anställda ha möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Flera chefer och medarbetare har efterfrågat en hybridlösning och de allra flesta kommer att kunna erbjudas det, dock inte alla. Anledningen är att det finns verksamheter som arbetar med säkerhetsfrågor och de handlingarna får inte lämna Skatteverkets skalskydd.

Flera myndigheter saknar planer för framtiden

Men det är långt ifrån alla myndigheter som har en färdig plan gällande återgången till arbetsplatserna. Regeringskansliet som har lite mer än 4 600 anställda saknar en plan för hur återgången ska gå till. Vidare har de anställda inte fått någon information om hur arbetet ska organiseras framöver. 

Polismyndigheten kommer också att återgå till arbetsplatserna stegvis. De fick kritik för att de inte följde FHM:s rekommendationer om hemarbete.

Nu vill myndigheten behålla en flexibilitet och anställda kommer, i de fall det är möjligt, att kunna arbeta även på distans en eller två dagar i veckan.