ett par glasögon på ett anteckningsblockEn av fyra anställda uppger sig ha sjukskrivit sig på grund av stressande arbetsmiljö. Men chefer menar i stället att privatlivet är orsaken till stressrelaterad ohälsa

Arbetsrätt

80 procent av företagen menar sig ha fokus på arbetsmiljön. Ändå är dålig arbetsmiljö en vanligt orsak till att anställda sjukskriver sig, skriver Civilekonomen. Enligt Länsförsäkringars expert behöver chefer och medarbetare kommunicera bättre för att leva upp till kraven på arbetsmiljöarbetet.

Var fjärde anställd menar sig någon gång ha sjukskrivit sig till följd av stress på arbetet eller bristande arbetsmiljö. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort.

I sin rapport menar Arbetsmiljöverket att 50 procent av arbetsplatserna inte uppfyller kraven på att jobba systematiskt med arbetsmiljön. De skriver också att stress och andra arbetsrelaterade sjukdomar är en vanligare orsak till dödsfall än arbetsplatsolyckor.

Företag är medvetna om sitt ansvar, men det krävs mer

Förra veckan rapporterade vi att arbetsmiljöfokus är större bland yngre företagare, enligt en undersökning av Länsförsäkringar och Novus. I denna rapport uppgav 80 procent alla företag att de sätter fokus på arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa.

Men företagens bild stämmer alltså inte med situationen som Arbetsmiljöverkets undersökning visar upp gällande sjukskrivning.

–  Företagen är medvetna om sitt ansvar men det krävs mer än att bara ha arbetsmiljön högt upp på agendan, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Kommunikation behövs för en god arbetsmiljö

Utgångspunkten i frågan om stress och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan anställda och chefer. När Länsförsäkringar och Novus frågar anställda medarbetare lyfter de jobbsituationen som orsaken till psykisk ohälsa. Cheferna menar i stället att privatlivet är den främsta förklaringen.

Enligt Kristina Ström Olsson tyder detta på en brist i kommunikationen mellan chefer och deras medarbetare. Men hon lyfter också att arbetsgivaren bär ett ansvar för att minimera riskerna för psykisk ohälsa på arbetsplatsen, oavsett vad orsaken skulle vara.

Hennes tips för en god arbetsmiljö är att som chef vara stödjande i sitt ledarskap och att såväl chefer som anställda har en öppen kommunikation om hur arbetsmiljön fungerar. Det är också viktigt att arbeta systematiskt med frågor som rör arbetsmiljön, motarbeta mobbning och kränkningar på arbetsplatsen samt ha regelbundna medarbetarsamtal mellan anställda och närmaste chef..