analytiker arbetar med grafer och siffror på papper och datorEn medlem i Unionen blev inte erbjuden tjänsten som analytiker när den utlystes igen

Tvister

Unionen har stämt ett företag för att ha brutit mot företrädesrätten. En medlem nekas återanställning för att ha tackat nej till ett annat jobb med lägre kvalifikationer och nästan 30 000 mindre i lön, berättar Kollega.

En medlem i Unionen hade arbetat sju år på ett företag som analytiker. När företaget fick nya ägare förra året påbörjades en omorganisation, vilket ledde till att medlemmen sades upp på grund av arbetsbrist.

Men det verkar inte som att arbetsbristen var särskilt stor ändå. Bolaget anställde nämligen en ny analytiker redan vid sommaren.

Företrädsrätten ger förtur till återanställning

Enligt företrädesrätten bör Unionenmedlemmen ha blivit erbjuden den här tjänsten. Om den som blivit uppsagd anmäler anspråk på företrädesrätten måste arbetsgivaren nämligen fråga den personen först om de behöver nyanställa.

Men i stället erbjöd företaget medlemmen en helt annan tjänst, i reception och på deltid – och bara 9 000 kronor i månadslön. Av den anledningen tackade medlemmen nej.

Arbetsgivaren tycker att medlemmen förverkat sin företrädesrätt

Enligt företaget uppstod behovet av en analytiker efter att medlemmen blev erbjuden det andra jobbet. De anser att medlemmen förverkade sin rätt till företräde till analytikertjänsten när hon avvisade receptionsjobbet.

Dessutom menar företaget att det nya analytikerjobbet hade andra kvalifikationer än de tidigare, och att medlemmen inte uppfyllde dem.

Unionen: Oskäligt erbjudande för att smita undan

Men Unionen yrkar på att erbjudandet som medlemmen fick var oskäligt. Lönen var långt under hennes tidigare på 38 000 kronor och jobbet hade mycket lägre arbetsgrad.

– I det här fallet var det många faktorer som sammantaget gjorde att erbjudandet inte var skäligt. Hade det varit på heltid och med högre lön hade det varit svårare att ifrågasätta, säger förbundsjuristen Lisa Melin på Unionen.

Unionen påpekar i stämningsansökan att företaget anställde en heltidsreceptionist senare som hade högre lön, 24 000 kronor i månaden. Förbundet ifrågasätter därför att företaget menade allvar med det första erbjudandet, och i stället bara försökte komma runt företrädesrätten.

Att kvinnan inte skulle uppfylla kvalifikationerna stämmer inte heller, tycker Unionen. Den analytiker som fick tjänsten var nämligen nyutexaminerad och hade inte alls samma erfarenhet som den medlem som blivit uppsagd.