miniräknare och penna på papper med skattesiffrorCoronaviruset har drabbat många branscher

Arbetsmarknad

Regeringen inför flera kostnadslättnader för företag vars ekonomi drabbas av coronasmittan. Korttidspermittering införs från och med i dag, staten betalar sjuklön för anställda och företag tillåts skjuta längre på skatteinbetalningar, skriver Dagens arbete.

I dag presenterade regeringen ännu ett antal åtgärder för att lindra skadorna som coronasmittan har orsakat ekonomin. De lösningar som lyftes i dag är mer omfattande än dem som presenterats tidigare, och innebär hela 300 miljarder kronor.

Finansminister Magdalena Andersson säger att en tung och påfrestande period väntar för Sverige framöver, där hela samhället kommer att påverkas av situationen.

– Vi ska ta oss igenom detta tillsammans. Vi ska använda våra starka offentliga finanser för att försöka mildra effekterna för företag.

Korttidspermittering för att undvika massuppsägningar

Från och med dagens datum, den 16 mars, införs så kallad korttidspermittering. Det innebär att de lokala arbetsplatsernas fack och arbetsgivare kan komma överens om att minska arbetstiden för anställda, för att undvika stora varsel. Under permitteringen får de anställda behålla 90 procent av sin lön, och företag föreslås få kompensation från staten med upp till hälften av lönekostnaden.

Detta införs efter att flera stora företag har valt att permittera stora mängder anställda. Till exempel permitterade SAS häromdagen 10 000 anställda, och hotellkedjan Scandic varslade 2 000 anställda förra veckan. Dessutom förväntas 100 000 arbetstillfällen försvinna inom rese- och turistnäringen framöver, enligt Arbetet.

Staten betalar sjuklönen och kan skjuta upp företagens skatt

Staten kommer också att ta över företags sjuklönekostnader under två månaders tid. Detta som ett komplement till att karensavdraget vid sjukdom slopades under förra veckan.

Företagens möjligheter att skjuta upp skatteinbetalningar utökas till tre månader, från det tidigare beskedet på två månader. Det gäller arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms. Dessa regler kan också utnyttjas retroaktivt från den 1 januari 2020.

Åtgärderna uppskattas av arbetsgivare, fack och politiker

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, välkomnar de här förslagen. Men det kommer att behövas mer stöd, särskilt till utsatta branscher, säger han till Dagens nyheter. Det handlar till exempel om transportsektorn och besöksnäringen.

Representanter från flera partier utanför regeringen står också bakom åtgärderna som presenterats. Något som saknas är dock lättnader även för a-kassan, menar Ulla Andersson från Vänsterpartiet. Visstidsanställda kommer nämligen att drabbas hårt av eventuella uppsägningar.

Lösningen välkomnas även från fackligt håll. Marie Nilsson, ordförande för fackförbundet IF Metall, är positiv till att företagen får hjälp att betala de anställdas löner, i stället för att människor drabbas av arbetslöshet, skriver Dagens arbete.