man skriver eller läser sms på sin mobiltelefonDen stämda arbetsgivaren anser att de har uppfyllt kravet på skriftlig uppsägning i och med sms:et. Foto: Rehan Qureshi/Shutterstock.com

Tvister

Elektrikerna i Skåne stämmer ett företag för att felaktigt ha sagt upp en av deras medlemmar. Uppsägningen meddelades via sms och e-post, och förbundet blev inte varslade om uppsägningen i förväg. Eftersom företaget saknar kollektivavtal går fallet till tingsrätten i stället för arbetsdomstolen, skriver tidningen Elektrikern.

En medlem i Elektrikerna blev anställd hos ett mindre företag i Skåne 2017. Under våren 2019 fick medlemmen meddelanden om uppsägning av sin arbetsgivare – via sms och e-post.

Företaget hade dessutom inte varslat Elektrikerna om uppsägningen. Därmed anser förbundet att arbetsgivaren har brutit mot lagen om anställningsskydd (las), och stämmer nu företaget på 30 000 kronor i skadestånd.

Medlemmen själv har också stämt sin tidigare arbetsgivare. Dels på ett skadestånd på 20 000 kronor för brott mot las, dels på 20 000 kronor för brott mot semesterlagen. Utöver detta yrkar medlemmen på att få 14 000 kronor i semesterersättning.

Företaget ansåg att sms räknades som skriftligt besked

Vid uppsägningen kontaktade medlemmen Elektrikernas regionombudsman i Skåne, Nicklas Tempel. Ombudsmannen begärde förhandling med arbetsgivaren angående både den felaktiga uppsägningen och att de inte hade meddelat facket om uppsägningen. Men företaget stod fast vid att uppsägningen hade gått rätt till.

– Kravet på ett skriftligt avsked tyckte de att de hade uppfyllt i och med sms:et. Det gick lika bra 2019, tyckte de, säger Nicklas Tempel.

Det kom också fram att semesterersättning inte hade betalats ut rätt till medlemmen. Även i dessa förhandlingar hade facket och arbetsgivaren helt olika syn på saken.

Arbetsgivaren saknade kollektivavtal

Både förbundet och medlemmen har nu tagit hjälp av LO TCO-rättsskydd för att stämma företaget.

Företaget har dock inget kollektivavtal. På grund av detta kan Elektrikerna inte stämma företaget för avtalsbrott i arbetsdomstolen. I stället är det medlemmen som stämmer företaget för brott mot både las och semesterlagen.

Elektrikerna stämmer i sin tur företaget i tingsrätten, i stället för i arbetsdomstolen.

Egenföretagare som anställer bör teckna hängavtal

Nicklas Tempels råd till elektriker med egna företag är att antingen teckna så kallade hängavtal med förbundet, eller bli medlem i någon arbetsgivarorganisation. Då blir det lättare att göra rätt gentemot sina anställda, eftersom man kan få rådgivning. Dessutom kan det kosta mer att vara utan ett sådant avtal.

– Har man tecknat hängavtal med oss så råder vi att man ringer oss om det uppstår några oklarheter.