åsa fahlénLärarnas Riksförbund och ordföranden Åsa Fahlén ska diskutera förslaget på omorganisering med övriga fackförbund inom skolan. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/Lärarnas Riksförbund

Fackförbund

En Saco-federation för alla lärare, med fem mindre förbund för varje yrkesgrupp. Det förslaget har Lärarnas Riksförbund kommit fram till i en utredning, enligt Arbetet.

Lärarnas Riksförbund (SACO) och Lärarförbundet (TCO) har i flera år diskuterat en ny organisering för lärare i Sverige.

Båda fackförbunden tycker att de förlorar på att konkurrera om medlemmarna. De delar också sin skolpolitiska syn på betygssättning från årskurs sex och att förbjuda uttag av vinst. Det finns även ett missnöje kring lönesystemen i båda förbunden.

Lärarförbundet har velat slå ihop lärarfacken till ett förbund. Lärarnas Riksförbund har inte förordat den idén.

En lärarfederation som samlar skilda fackförbund

Nu föreslår Lärarnas Riksförbund i en utredning att en federation ska bildas inom Saco: Sveriges Lärare. Den tar över uppgiften att förhandla med Sveriges kommuner och landsting om kollektivavtalen för alla lärare.

I federationen ska fem fackförbund ingå som företräder sina medlemmar lokalt. Förbunden i varje kommun kan dock besluta att låta Sveriges Lärare vara lokal representant i stället.

Enligt förslaget ska Sveriges Lärare bildas vid årsskiftet mot 2023 och bestå av fem fackförbund för olika yrkesgrupper: förskollärare, grundskollärare, lärare i gymnasiet och vuxenutbildning, lärare inom staten samt lärarstudenter.

Stärker lärarförbundens inflytande

Upplägget skulle dels stärka fackens inflytande gentemot arbetsgivare, dels behålla identiteten hos de olika yrkesgrupperna.

– Sveriges Lärare blir en kraftfullare aktör än dagens förbund. Samtidigt är kulturskillnaderna mellan förbunden stora, säger kanslichefen på Lärarnas Riksförbund, Andreas Mörck.

Förslaget ska diskuteras vidare

Förslaget går inte riktigt i linje med Lärarförbundets åsikt att ena professionen i samma fackförbund, som man bland annat gjort i Finland och Norge. Exempelvis vill Lärarförbundet inkludera rektorer, medan Lärarnas Riksförbund inte vill att de ska ingå i federationen.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén menar att inget är skrivet i sten, och att det ska diskuteras vidare med både Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund.

En styrka med utredningen är dock att medlemmar i båda förbunden har fått säga sitt, vilket visat på en samsyn, enligt Åsa Fahlén.