chef med med flyttlåda och dator på skrivbordet lämnar uppsägningsavtal till anställdArbetsgivare får bara säga upp anställda i en viss turordning. Men en utredning föreslår nu fler undantag från denna turordningsregel. Foto: shisu_ka/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Lasutredningen har nu format ett antal förslag på hur arbetsgivare ska kunna göra fler undantag från turordningsreglerna. Även om inte alla detaljer är klara ännu tyder förslagen på betydliga lättnader för företag som säger upp anställda på grund av arbetsbrist, skriver Arbetet.

Lagen om anställningsskydd (las) är just nu under utredning, på uppdrag av regeringen. Ett förslag som ska läggas fram är hur undantagen från turordningsreglerna ska öka när det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivarna ska även få mer ansvar för kompetensutvecklingen hos de anställda, och för deras möjligheter till omställning till nytt jobb.

Företag får göra fler undantag om de ger omställningsstöd

Turordningsreglerna följer i vanliga fall ”sist in, först ut-principen”. Företag med färre än tio anställda får i dagsläget göra undantag för två personer, om de är av särskild vikt för verksamheten.

Nu överväger utredningen att fem undantag ska kunna göras från turordningsregeln, oavsett företagets storlek. Om företaget däremot tar ansvar för kompetensutvecklingen och omställningen för dem som sägs upp, kan de få undanta upp till tio anställda.

Denna möjlighet till undantag ska alltså kunna fungera som en motivation för arbetsgivare att satsa på omställningsstöd och kompetensutveckling. Det är dock inte klart ännu vilka krav på stödåtgärder som arbetsgivaren måste uppfylla för att få göra undantagen.

Tidsgräns och skärpta kvalifikationskrav utreds

Utredningen överväger också att införa en gräns för hur tätt inpå som företag kan varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förslaget är att det måste gå tre månader mellan tillfällena för att arbetsgivaren ska kunna göra nya undantag.

Ett annat förslag som utreds är att skärpa kravet på vilka kvalifikationer som ska anses tillräckliga, för att en anställd ska få omplacering till nya arbetsuppgifter. Det skulle innebära att anställda som redan har tillräckliga kvalifikationer skulle få förtur, framför den som varit anställd längre och behöver upp till sex månaders utbildning och upplärning.

Förslagen ska balansera arbetsgivarnas och fackets intresse

Ansvarig utredare i lasfrågan är Gudmund Toijer. Han har tidigare föreslagit lättnader för små företag om de säger upp anställda av personliga skäl. 

Detta kombinerat med de lättade turordningsreglerna för uppsägning vid arbetsbrist är båda främst till fördel för arbetsgivarnas intresse, menar Arbetet. Men enligt direktiven ska utredningen se till att förslagen balanserar både arbetsgivarnas och fackets intresse i dessa frågor.

Från fackens håll vill man att arbetsgivaransvaret för kompetensutveckling ska skrivas in i lagen, i stället för att användas som motivation för att få göra undantag från las.