skyddsutrustning till byggarbetsplatsSäkerheten brister på många arbetsplatser. Men lagen hindrar skyddsombuden att agera om det inte finns fackmedlemmar på arbetsplatsen. Foto: Love Silhouette/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Fackförbundens regionala skyddsombud får i nuläget inte agera på arbetsplatser där förbundet inte har medlemmar. Det vill arbetsmarknadsministern och flera fackförbund ändra på, genom ett lagförslag som utökar skyddsombudens tillträdesrätt, skriver Dagens Arbete.

Regionala skyddsombud ska få tillträde till alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal. Det förslaget ger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en debattartikel hos Dagens Nyheter, tillsammans med fackordförandena Marie Nilsson för IF Metall och Johan Lindholm för Byggnads.

Förslaget ska ge skyddsombuden möjlighet att göra kontroller av fler arbetsplatser, genom en ändring i arbetsmiljölagen.

Facket får inte agera på alla arbetsplatser

I dagsläget måste arbetsplatsen ha minst en anställd som är medlem i fackförbundet, för att ett regionalt skyddsombud ska få göra en kontroll. Finns inga medlemmar eller någon skyddskommitté har skyddsombuden inget tillträde.

Det innebär i praktiken att facket kan rädda liv hos företag där säkerheten brister, men bara om några av arbetarna är medlemmar i förbundet. På företag med låg organisationsgrad och mycket utstationerad arbetskraft kan facket inte göra något, trots att säkerheten ofta brister på sådana arbetsplatser.

Alla har rätt till en säker arbetsplats

Fackförbunden själva ser positivt på förslaget om ändringen i arbetsmiljölagen. Linda Forså, som är arbetsmiljöansvarig och regionalt skyddsombud för IF Metall Sörmland, tror att det kommer underlätta skyddsombudens arbete i framtiden.

– Jag tycker att alla har rätt till en säker arbetsplats oavsett om man är med i facket eller inte, säger hon till Dagens arbete.

Skyddsombudet för Byggnads Öst, Niklas Landstedt, håller med. Han berättar att facket länge har efterfrågat ett regeringsinitiativ i frågan, och att det kommer förbättra situationen för både arbetarna och företagen på lång sikt.

Lika villkor för alla företag, oavsett medlemmar

Förslaget om skyddsombudens ökade rätt till arbetsplatsbesök ska nu först granskas av lagrådet, innan regeringen får lämna en proposition till riksdagen.

Framför allt syftar förslaget förstås till att minska olyckor och dödsfall på arbetsplatser. Men ett annat syfte är att spelreglerna ska se lika ut för alla företag som tecknat kollektivavtal, menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, en av initiativtagarna till förslaget.