Fackförbund

För många är det en kostnadsfråga att vara med i ett fackförbund. Att betala hundratals kronor i månaden är det inte alla som har råd med. Men till sommaren kan det bli billigare igen. Idag beslutar nämligen regeringen om skattereduktion för fackavgiften.

Regeringen tar beslut om skattereduktion

Under torsdagen håller regeringen ett sammanträde där man ska besluta om en så kallad lagrådsremiss, ett preliminärt lagförslag. Det skulle i längden innebära skattelättnader för dem som är med i facket, rapporterar Arbetet.

Det förslag som har lagts fram innebär att den som är medlem i ett fackförbund får en skattereduktion som motsvarar 25 procent av medlemsavgifterna som har betalats in under året. Beroende på vilket fackförbund du är med i och vilken inkomst du har kan du spara olika mycket pengar.

Exempel! En undersköterska med en lön på 27 000 kronor i månaden betalar 5 280 kronor i medlemsavgift till Kommunal under ett år (440 kronor i månaden). Med skattereduktionen skulle det innebära att personen sparar 1 320 kronor om året.

Vänsterpartiet ligger bakom förslaget

Förslaget är framtaget av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet. Skattereduktionen för fackavgiften togs nämligen bort under Alliansregeringen 2007. Nu hoppas man att det ska bli lättare för facket att värva fler medlemmar samtidigt som beslutet är välkomnande av alla medlemmar som får mer pengar över. 

– Det här är en vänsterframgång som ger tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken. Alla ska ha råd att vara med i en fackförening. Vi vet att många av dem som behöver den fackliga organiseringen bäst, de har svårt att betala avgiften och tycker att det är för dyrt. Medlemstalet gick ned när man tog bort avdragsrätten, har Jonas Sjöstedt tidigare sagt till Aftonbladet.

Statens intäkter minskar med flera miljarder

Statens totala intäkter kommer att minska med 2,67 miljarder kronor om året till följd av förändringen. Men då de nya reglerna inte kan införas förrän 1 juli kommer kostnaderna för 2018 stanna på 1,34 miljarder kronor.