Foto: Ververidis Vasilis/Shutterstock.com

Fackförbund

Den 5 juni samlades fackförbund och arbetsgivare för en pressträff angående strejkrätten. Tillsammans med arbetsgivarna presenterade TCO, LO, Saco och Unionen sitt nya förslag på hur strejkrätten skulle kunna förändras. Nu möter förslaget kritik från bland annat Journalistförbundet

Under tisdagen presenterades förslaget om att begränsa rätten att strejka. Det är en uppgörelse mellan TCO, LO och Sako som har gått in i ett samarbete med Svensk Näringsliv där de presenterar ett nytt lagförslag om hur strejkrätten skulle kunna genomgå en förändring. 

Förslaget kritiseras av Journalistförbundet då det inte har genomförts enligt en demokratisk agenda. 

Förslaget grundar sig i konflikten i Göteborgs hamn 

Anledningen till varför man vill komma fram till nya förhållningsregler kring strejkrätten grundar sig i att man vill lösa den långvariga konflikten i Göteborgs hamn.  Av de 250 arbetarna i Göteborgs hamn är många organiserade i Hamnarbetarförbundet som i sin tur inte tillhör någon facklig centralorganisation. 

För att lösa den långvariga konflikten i Göteborgs hamn tillsatte regeringen i maj 2017 en utredning i syfte att se om de kunde göra något åt den befintliga strejkrätten. En utredning som LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson menar att regeringen kommer att lägga ned i samband med det nya förslaget.

Förslaget beskrivs som en seger för den svenska modellen

Nu vill TCO, LO, Sako och Unionen att stridsåtgärder inte längre ska vara tillåtna. Bortsett från när arbetstagarna vidtar stridsåtgärder som syftar till att få till ett kollektiv avtal. Rätten att stötta konflikter där fackförbund är inblandade ska däremot finnas kvar. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson anser att förslaget kommer att stärka den svenska modellen utan att balansen på den svenska arbetsmarknaden rubbas. 

Journalistförbundet ställer sig inte bakom beslutet

Det enda TCO-förbundet som inte ställer sig bakom beslutet om en förändrad strejkrätt är Journalistförbundet. De menar att många delar av förslaget är svåra att överblicka.

Journalistförbundet menar att beslutet kan göra arbetslivet osäkert för uppdragstagare så som frilansare. De ställer sig också kritiska till den snabba processen och att beslutet inte har fastställts på ett demokratiskt vis.