spårvagnar i GöteborgElva av de buss- och spårvagnsförare som strejkade mot Kommunal blir nu av med sina fackliga uppdrag. Foto: Michael715/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Elva förtroendevalda vid spårvägen i Göteborg stängs av från sina fackliga uppdrag i Kommunal. Detta efter att ha medverkat i en facklig strejk. Kommunal gör bedömningen att strejken bryter mot fackförbundets stadgar och att det ska ha förekommit hot mot andra förtroendevalda, skriver Kommunalarbetaren.

I tisdags inledde fackförbundet Kommunal sin årliga kongress. I samband med detta gick ett antal förtroendevalda buss- och spårvagnsförare ut i facklig strejk mot förbundet och har alltså inte deltagit i det fackliga arbetet.

Förhoppningen med strejken var att kongressen skulle ta ställning för förbundets arbetsplatsklubbar och att delar av avdelning Västs styrelse skulle stängas av.

Men i stället beslutade förbundsstyrelsen att elva personer av de strejkande ska fråntas sina förtroendeuppdrag. Detta på grund av att några av dem ska ha riktat hot mot avdelning Väst och mot förbundets medlemmar på Göteborgs spårvägar.

Arbetsplatsklubbarna känner sig motarbetade av avdelning Väst

Strejken grundar sig i en konflikt mellan Kommunals avdelning Väst och arbetsplatsklubbar inom spårvägen i Göteborg. Arbetsklubbarna menar att avdelning Väst har motarbetat klubbarnas förhandlingsrätt med arbetsgivare.

Strejksamordnaren och klubbordförande för Trafikklubben, Anakin Ljung, har tidigare sagt till Kommunalarbetaren att hon hoppas att strejken ska få kongressen att erkänna arbetsplatsklubbarnas mandat.

Men förbundsstyrelsen tog alltså ställning till den motsatta parten i konflikten. Att det ska ha förekommit hot är en bild som Anakin Ljung inte delar, utan att arbetsplatsklubbarnas mål har varit att få slut på de långvariga konflikterna.

Strejken bryter mot stadgarna, menar avdelning Väst och enhetschefen

Avdelning Västs ordförande, Anna Skarsjö, menar å sin sida att strejken bryter mot Kommunals stadgar, som säger att man ska hantera skilda åsikter genom dialog och demokrati. Hon lyfter också att det är medlemmarna som drabbas av en facklig strejk snarare än avdelningen.

Kommunals enhetschef Lena Andersson håller med och menar att lojalitet mot såväl organisationen som förbundets förtroendevalda står i förbundets stadgar.

– Med tanke på att man hängt ut fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna så är det illojalitet. Det är heller inte lojalt att strejka mot Kommunal i stället för att lösa konflikten med en dialog, säger Lena Andersson.

Kommunal utreder om de strejkande får vara kvar som medlemmar

Kommunal antog i höstas en handlingsplan för att lösa konflikterna mellan arbetsplatsklubbarna och avdelning Väst, men planen har inte nått den effekt som man har önskat.

Nu fortsätter utredningen om ifall de strejkande som har förlorat sina fackliga uppdrag får fortsätta vara medlemmar i förbundet.