Närbild på spräckt glasruta.Stölder slår fortfarande hårt mot handeln, visar Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer. Foto: LANY21/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2022 finns det fortfarande stora problem med stölder inom handeln. Barometern visar att mer än var tredje handlare i Sverige har utsatts för stöld eller ringa stöld under den senaste tiden. Det skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Svenska handlare har fortsatt stora problem med stölder, visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för de sista kvartalet 2022. Även om arbetsgivarorganisationens Säkerhetsindex, som visar butikernas brottsutsatthet, förvisso gick ner två procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Svensk Handel menar dock att man kanske inte ska fästa sig alltför mycket vid nedgången. Indexet har nämligen ökat på senaste tiden och legat så högt som mellan 40 och 50 procent.

Akut läge för många handlare

Enligt Nina Jelver, tf säkerhetschef på Svensk Handel, har de nu behövt konstatera att brottsutsattheten inom handeln fortfarande är alldeles för hög. Hon menar att beslutsfattare måste inse vad konsekvenserna kan bli av att inte ta varningssignalerna på största allvar och agera utifrån dem.

Många handlare har det riktigt tufft just nu, i vissa fall är läget till och med akut.

Få stölder leder till polisanmälan

Något som också framgår av Svensk Handels rapport är att få handlare som drabbas av stöld eller ringa stöld anmäler händelsen. Mindre än hälften av händelserna leder till en polisanmälan, vilket enligt Svensk Handel framför allt beror på att många handlare tvivlar på att en anmälan faktiskt ska leda till fällande dom.

Stölder för 8,5 miljarder kronor under 2021

Precis som Nina Jelver påpekar är det kanske lätt att se stölder som ett mindre problem. Men faktum är att stölderna under 2021 uppgick till totalt 8,5 miljarder kronor. Dessa höga siffror orsakar stora problem för många handlare, särskilt nu när tiderna är tuffare än vanligt.