Arbetsmarknad

Lärare som arbetar i friskolor tjänar mindre än lärare på kommunala skolor. Inom IES-koncernen är lönen i genomsnitt 3 000 kronor lägre än på kommunala skolor. Detta visar statistik som tagits fram av Lärarnas Riksförbund.

Lärare på friskolor har en lägre lön än vad kommunalt anställda lärare har. Det visar statistik framtagen av Lärarnas Riksförbund på uppdrag av tidningen Skolvärlden.

I genomsnitt tjänar en lärare på en friskola 1 000 kronor mindre varje månad.

IES-koncernens lärare har 3000 kronor lägre månadslön

Inom IES-koncernen, Internationella Engelska Skolan, är månadslönen betydligt mycket lägre än för lärare inom kommunala skolor. I genomsnitt tjänar en lärare inom IES 3 000 kronor mindre varje månad än vad en motsvarande kommunal lärare gör.

Koncernens press- och marknadschef Jonathan Howell känner inte till att lönen skulle vara så pass mycket lägre.

– Våra löner är konkurrenskraftiga och vi ser till att de förblir så, då lönen är en del när lärare väljer arbetsgivare. Men även andra faktorer är viktiga. Externa undersökningar, och de vi själva utför, visar att vi generellt är en attraktiv arbetsgivare, säger han till tidningen Arbetet.

Högre andel obehöriga lärare kan vara orsaken till lägre lön

Åsa Fahlen, ordförande hos Lärarnas Riksförbund, har tidigare sagt till Skolvärlden att löneskillnaderna kan bero på att det inom friskolor ofta finns fler obehöriga lärare än vad det gör på kommunala skolor.

Även om lönen är lägre menar Fahlen att friskolorna kunnat konkurrera med kommunala skolor då de är attraktiva arbetsplatser sett ur arbetsmiljösynpunkt.

Enligt undersökningar är trivselnivån ofta högre på friskolor än kommunala skolor. Det gör att många lärare prioriterar det framför några extra tusenlappar i fickan. Samtidigt tycker Åsa Fahlen att det finns ett ansvar att ta för att göra läraryrket mer attraktivt än i dagsläget och då är en högre lön viktigt.

Friskolorna har gått med 3 miljarder i vinst

Friskolorna går mycket bra och drar in stora summor pengar varje år. Under de senaste fyra åren har friskolorna gjort miljardvinst.

Landets fyra största friskolekoncerner, Academedia, IES, Thoréngruppen och Praktiska Gymnasiet, har tillsammans gått med över tre miljarder kronor i vinst, före räntor och skatter.